ANNONS

  • Bransch: Kommun
  • Erbjuder: Anställning

Söderhamns kommun

VI ÄR SÖDERHAMN
Vi ser till att vår kommun fungerar, varje dag. Mötet med oss kan vara det viktigaste som händer en människa idag. Varje medarbetares kunskap, erfarenhet och bemötande gör skillnad. Varje dag.

Vi är på en spännande resa, där vi ställer om vår organisation för att forma och utveckla verksamhet tillsammans. Kundens fokus är vår startpunkt, möjligheterna är oändliga.

Våra medarbetares engagemang är nyckeln till positiv utveckling. Det gör att vi trivs på jobbet, att våra kunder blir nöjda och att Söderhamn blir en plats att längta till. Därför har vi skapat utrymme för medarbetarnas tankar och idéer i vår organisation.

VI BEHÖVER DIG…
Vi är mer än 2 300 medarbetare. Och antalet kommer att fortsätta öka, genom strategiska rekryteringar och genom att förstärka verksamheter där kundernas behov blir allt större. Inom kommunen finns drygt 190 olika yrken och oändliga möjligheter för dig att hitta ditt sätt att göra skillnad.

...I FÖRSKOLA OCH SKOLA
Vi behöver grundskollärare, förskollärare och specialpedagoger. Det finns många spännande uppdrag åt dig. Vi vill erbjuda kreativitet i världsklass och arbetar aktivt med entreprenörskap, flexibelt lärande, genuspedagogik och teknik i förskola och skola.

...I SOCIALTJÄNSTEN
Vi behöver socionomer som kan möta våra utmaningar inom migration och stöd till individer och familjer. Dina kunskaper är viktiga! Vi arbetar systematiskt och prestigelöst med uppföljning och ständiga förbättringar, för att nå rätt effekter. Vi vill ändra snabbt på saker som vi kan göra bättre, för att göra rätt insatser och ge stöd anpassade till lokala behov.

...INOM OMVÅRDNAD
Vi behöver fler undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. I Söderhamn blir allt fler allt äldre. Vi arbetar aktivt för att anpassa oss till kundernas behov, inom både omvårdnad och samhällsplanering. Vi erbjuder hemsjukvård, rehabilitering, trygg hemgång och omvårdnad i hemtjänst eller på boenden.

...INOM SAMHÄLLSPLANERING
Var med och stärk Söderhamn som en öppen och attraktiv skärgårdsstad som människor lever i, längtar efter och flyttar till. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt för att utveckla landsbygd, tätorter och vår skärgård för att möta framtidens behov av olika boendeformer och att pendla till jobb, studier och fritid.

VI ÄR SÖDERHAMN
Söderhamn är skärgårdskommunen i södra Hälsingland som tänker nytt och stort. Vi är cirka 2 300 medarbetare och ledare som formar och utvecklar verksamheten tillsammans, utifrån Söderhamnarnas behov. Ett coachande ledarskap gör det möjligt. Välkommen att ta plats med din kunskap!