ANNONS

  • Bransch: Kommun
  • Erbjuder: Anställning

Söderhamns kommun

Öppna Söderhamn
Söderhamn är en kustkommun i Hälsingland. Här bor mer än 25.000 människor i staden, skärgården och på landsbygden. Söderhamn har mycket att erbjuda, från den vackra skärgården med över 500 öar till de djupa skogarna och de blånande bergen. Längs kusten finns även gamla fiskesamhällen och fiskelägen där du kan smaka på havets läckerheter. Högt över staden vakar utsiktstornet Oscarborg, på Östra berget. Alla som har varit i Söderhamn har sett den vita sagoslottsliknande byggnaden. Utsikten här uppifrån är hänförande. Söderhamn når du via E4 eller med snabbtåget SJ 3000, eller med båt till någon av våra hamnar. Här finns även Norrlands djupaste isfria hamn, Orrskär.
Söderhamn erbjuder många olika möjligheter till bra boende. Utanför själva tätorten finns flera mindre orter, de flesta ligger inom två mil in till centralorten. Söderhamn erbjuder dig ett brett utbud av boendeformer i skiftande miljöer.

Ett levande centrum
Vi arbetar för att Söderhamn ska vara en attraktiv skärgårdskommun med ett levande stadscentrum. Vi vill att centrum ska vara en välkomnande plats. Här kan du umgås, handla och äta. Sommartid kan du njuta i någon av alla blomstrande parker eller på en uteservering.

Arbetsmarknad
Söderhamn har på senare år sett en förändring av arbetsmarknaden. En allt starkare tjänstesektor har vuxit fram där datasupport och designorienterade företag är tydliga exempel. Närvaron av offentliga aktörer är också påtaglig, bland annat har PRV, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Skogsstyrelsen verksamheter i Söderhamn. Ortens gynnsamma läge gör att många arbetspendlar både till och från de närliggande orterna Bollnäs, Hudiksvall och Gävle. Sammantaget gör detta att kommunen har en dynamisk arbetsmarknad med en bra mix i arbetsmarknadsutbudet. Vi ser att förskolelärare, lärare, tekniker av olika slag och även socionomer är något som vi kan behöva.

Kontaktperson
Personalchef
Anders Fläckman
anders.flackman@soderhamn.se

Följ Söderhamn i sociala medier!