ANNONS

  • Bransch: Energi
  • Erbjuder: Anställning, Examensarbete

Statens energimyndighet

  • Bransch: Energi
  • Marknader: Sverige
  • Huvudkontor: Eskilstuna
  • Antal anställda: Vi är knappt 400 (tror vi är ca 390 anställda idag)
  • Söker: Ingenjörer, ekonomer, samhällsvetare, m.fl.

 

Ett hållbart energisystem gynnar samhället

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.
Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.
Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.