Räkna ut meritvärde / snittbetyg för Teknikprogrammet A-F- Studeravidare.se
ANNONS

Räkna ut meritvärde / snittbetyg för Teknikprogrammet A-F

Teknikprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan.

Inriktningen teknikvetenskap ger utan vidare val under programmets gång behörighet till högskolans civilingenjörs- och högskoleingejörsutbildningar. Det betyder att den inriktningen också ger behörighet till de allra flesta övriga högskoleutbildningar. Även de övriga inriktningarna kan leda till behörighet till högskolans civilingenjörsutbildningar genom att eleven antingen i programfördjupning eller inom det individuella valet, eller både och, läser de kurser som ger denna behörighet.

Ta bort
Ta bort
Ta bort
Ta bort
Ta bort
Ta bort
Ta bort
Ta bort
Ta bort
Ta bort
Ta bort
Ta bort
Ta bort
Ta bort
Ta bort
Ta bort
Lägg till rad Meritpoäng:
Räkna ut snittbetyg