ANNONS
Behörighet till högskolan

Behörighet till högskolan

Vad krävs för att söka till högskolan och vilka områdesbehörigheter finns?

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet är de krav som du måste uppfylla för att läsa vid högskola eller universitet i Sverige. Du kan ha grundläggande behörighet genom något av alternativen nedan.

Svensk förutbildning

Efter 2010

Du som går ut gymnasiet eller avslutar dina komvuxstudier efter den 1 januari 2010, för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att du har:

Slutbetyg från ett fullständigt program i gymnasieskolan eller ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning samt lägst betyget G i minst 2250 gymnasiepoäng samt lägst betyget G i kurserna Svenska A och B/Svenska som andraspråk A och B, Engelska A och Matematik A.

Om du 2010 eller senare avslutar gymnasieskolan med ett reducerat program uppfyller du inte kraven för grundläggande behörighet. Du kan inte heller styrka grundläggande behörighet genom ett samlat betygsdokument från komvux.

Före 2010

Du som gick ut gymnasiet eller avslutade dina komvuxstudier senast den 31 december 2009, om du uppfyllde kraven för grundläggande behörighet senast den 31 december 2009 uppfyller du kraven även i fortsättningen. Det gäller också sökande som senast den 31 december 2009 uppfyllde grundläggande behörighet genom samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning. För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att du har något av följande alternativ:

Slutbetyg från nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget G på kurser som omfattar minst 90 procent av det antal gymnasiepoäng som krävdes för ett fullständigt program eller slutbetyg eller samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget G på kurser som omfattar minst 90 procent av det antal gymnasiepoäng som krävdes för ett slutbetyg eller folkhögskoleutbildning med intyg om grundläggande/allmän behörighet eller har fullföljt ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och i ditt avgångsbetyg eller slutbetyg helt eller delvis har betyg enligt de bestämmelser som gällde före juli 1994 (mellanårsbetyg) eller har avgångsbetyg från 4-, 3- eller 2-årig linje och/eller motsvarande utbildning från gymnasial vuxenutbildning.

I detta fall måste du dessutom ha dokumenterade kunskaper i svenska och engelska motsvarande minst 2-årigt gymnasium. Betyget måste vara ett avgångs- eller slutbetyg. Du som har gått 4-årigt tekniskt gymnasium söker på ditt avgångsbetyg från årskurs 3. Enbart samlat betygsdokument från gymnasieskolan ger inte grundläggande behörighet. Det går heller inte att kombinera ett samlat betygsdokument från gymnasieskolan med ett från komvux för att få grundläggande behörighet.

Nordisk utbildning

Du har grundläggande behörighet om du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till högre utbildning där.

Utomnordisk utbildning

Du har grundläggande behörighet om du har utländsk utbildning som motsvarar nationellt program eller fullständig, minst 2-årig gymnasieutbildning samt dokumenterade kunskaper i svenska motsvarande Svenska B/Svenska som andraspråk B med lägst betyget G eller godkänt Tisustest (motsvarande), dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska A med lägst betyget G och dokumenterade kunskaper i matematik motsvarande Matematik A med lägst betyget G.

Områdesbehörigheter

De flesta program och kurser kräver, utöver grundläggande behörighet, även så kallad särskild behörighet. Särskild behörighet är de förkunskaper som krävs för att klara av ett visst program eller en viss kurs. När behörighetskravet gäller studier på gymnasienivå uttrycks det i områdesbehörigheter.

Områdesbehörighet 1

Behörighetskurser: Historia A, Samhällskunskap A

Områdeskurser:

   

Etik och livsfrågor

0,5

Meritpoäng

Filosofi A

0,25

Meritpoäng

Historia B

0,5

Meritpoäng

Historia C

0,5

Meritpoäng

Kultur- och idéhistoria

0,5

Meritpoäng

Latin A

0,5

Meritpoäng

Pedagogiskt ledarskap

0,5

Meritpoäng

Psykologi A

0,25

Meritpoäng

Samhällskunskap B

0,5

Meritpoäng

Religionskunskap B

0,25

Meritpoäng

Rättskunskap

0,25

Meritpoäng

Svenska C

0,25

Meritpoäng

Områdesbehörighet 2

Behörighetskurser: Aktuellt språk Steg 3, Engelska B

Områdeskurser:

   

Affärskommunikation engelska

0,25

Meritpoäng

Affärskommunikation moderna språk

0,25

Meritpoäng

Grekiska A

0,5

Meritpoäng

Latin A

0,5

Meritpoäng

Litteratur och litteraturvetenskap

0,25

Meritpoäng

Modersmål B

0,5

Meritpoäng

Svenska C

0,25

Meritpoäng

Teckenspråk för hörande, steg 1

0,5

Meritpoäng

Områdesbehörighet 3

Behörighetskurser: Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A, Biologi A+Kemi A+Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B

Områdeskurser:

   

Bild och form, fördjupning

0,5

Meritpoäng

Biologi B

0,25

Meritpoäng

Fysik B

0,5

Meritpoäng

Företagsekonomi B

0,5

Meritpoäng

Geografi B

0,25

Meritpoäng

Hållbart samhällsbyggande

0,5

Meritpoäng

Kemi B

0,5

Meritpoäng

Konstruktion A

0,5

Meritpoäng

Miljökunskap

0,5

Meritpoäng

Naturbruket och miljön

0,5

Meritpoäng

Samhällskunskap B

0,5

Meritpoäng

Småföretagande A

0,25

Meritpoäng

Svenska C

0,5

Meritpoäng

Områdesbehörighet 4

Behörighetskurser: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A

Områdeskurser:

   

Företagsekonomi B

0,5

Meritpoäng

Marknadsföring

0,5

Meritpoäng

Mediekommunikation C

0,5

Meritpoäng

Praktisk marknadsföring B

0,5

Meritpoäng

Redovisning och beskattning

0,5

Meritpoäng

Rättskunskap

0,25

Meritpoäng

Samhällskunskap B

0,5

Meritpoäng

Småföretagande A

0,25

Meritpoäng

Svenska C

0,25

Meritpoäng

Teknikutveckling och företagande

0,5

Meritpoäng

Områdesbehörighet 5

Behörighetskurser: Matematik B, Samhällskunskap A

Områdeskurser:

   

Biologi A

0,5

Meritpoäng

Etik och livsfrågor

0,5

Meritpoäng

Filosofi A

0,25

Meritpoäng

Människan socialt och kulturellt

0,5

Meritpoäng

Människor i behov av stöd

0,5

Meritpoäng

Naturkunskap B

0,5

Meritpoäng

Omvårdnad

0,5

Meritpoäng

Psykiatri

0,5

Meritpoäng

Psykologi A

0,25

Meritpoäng

Psykologi B

0,25

Meritpoäng

Samhällskunskap B

0,5

Meritpoäng

Svenska C

0,25

Meritpoäng

Utveckling, livsvillkor och socialisation

0,5

Meritpoäng

Områdesbehörighet 6

Behörighetskurser: Engelska B, Samhällskunskap A

Områdeskurser:

   

Skapande verksamhet

0,5

Meritpoäng

Etik och livsfrågor

0,5

Meritpoäng

Filosofi A

0,25

Meritpoäng

Kultur- och idéhistoria

0,5

Meritpoäng

Mediekommunikation A

0,5

Meritpoäng

Människan socialt och kulturellt

0,5

Meritpoäng

Pedagogiskt ledarskap

0,5

Meritpoäng

Psykologi A

0,25

Meritpoäng

Samhällskunskap B

0,5

Meritpoäng

Svenska C

0,25

Meritpoäng

Utveckling, livsvillkor och socialisation

0,5

Meritpoäng

Virtuella miljöer

0,5

Meritpoäng

Områdesbehörighet 7

Behörighetskurser: Matematik B

Områdeskurser:

   

Fartygsbefäl

0,5

Meritpoäng

Fysik A

0,5

Meritpoäng

Kemi A

0,5

Meritpoäng

Maskinbefäl

0,5

Meritpoäng

Naturkunskap B

0,5

Meritpoäng

Miljö och säkerhet

0,5

Meritpoäng

Svenska C

0,25

Meritpoäng

Områdesbehörighet 8

Behörighetskurser: Fysik B, Kemi A, Matematik D

Områdeskurser:

   

Biologi A

0,5

Meritpoäng

Biologi breddning

0,25

Meritpoäng

CAD-teknik A

0,25

Meritpoäng

Datorkommunikation

0,5

Meritpoäng

Fordonsvård och service

0,5

Meritpoäng

Fysik breddning en fjärdedels

0,25

Meritpoäng

Hus- och anläggningsbyggnad

0,5

Meritpoäng

Kemi B

0,5

Meritpoäng

Kemi breddning

0,25

Meritpoäng

Konstruktion A

0,5

Meritpoäng

Kvalitetsteknik

0,25

Meritpoäng

Medicinsk elektronik

0,25

Meritpoäng

Programmering B

0,25

Meritpoäng

Svenska C

0,25

Meritpoäng

Teknikutveckling och företagande

0,5

Meritpoäng

Virtuella miljöer

0,5

Meritpoäng

Områdesbehörighet 9

Behörighetskurser: Fysik B, Kemi A, Matematik E

Områdeskurser:

   

Biologi A

0,5

Meritpoäng

Biologi breddning

0,25

Meritpoäng

CAD-teknik A

0,25

Meritpoäng

Datorkommunikation

0,5

Meritpoäng

Fordonsvård och service

0,5

Meritpoäng

Fysik breddning

0,25

Meritpoäng

Hus- och anläggningsbyggnad

0,5

Meritpoäng

Kemi B

0,5

Meritpoäng

Kemi breddning

0,25

Meritpoäng

Konstruktion A

0,5

Meritpoäng

Kvalitetsteknik

0,25

Meritpoäng

Medicinsk elektronik

0,25

Meritpoäng

Programmering B

0,25

Meritpoäng

Svenska C

0,25

Meritpoäng

Teknikutveckling och företagande

0,5

Meritpoäng

Virtuella miljöer

0,5

Meritpoäng

Områdesbehörighet 10

  Behörighetskurser: Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E

Områdeskurser:

   

Biologi B

0,25

Meritpoäng

Biologi breddning

0,25

Meritpoäng

CAD-teknik A

0,25

Meritpoäng

Datorkommunikation

0,5

Meritpoäng

Fordonsvård och service

0,5

Meritpoäng

Fysik breddning

0,25

Meritpoäng

Hus- och anläggningsbyggnad

0,5

Meritpoäng

Kemi breddning

0,25

Meritpoäng

Konstruktion A

0,5

Meritpoäng

Kvalitetsteknik

0,25

Meritpoäng

Medicinsk elektronik

0,25

Meritpoäng

Programmering B

0,25

Meritpoäng

Svenska C

0,25

Meritpoäng

Teknikutveckling och företagande

0,5

Meritpoäng

Virtuella miljöer

0,5

Meritpoäng

Områdesbehörighet 11

  Behörighetskurser: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D

Områdeskurser:

   

Biologi breddning

0,25

Meritpoäng

Etik och livsfrågor

0,5

Meritpoäng

Fysik B

0,5

Meritpoäng

Fysik breddning

0,25

Meritpoäng

Kemi breddning

0,25

Meritpoäng

Omvårdnad

0,5

Meritpoäng

Psykologi A

0,25

Meritpoäng

Svenska C

0,25

Meritpoäng

Områdesbehörighet 12

Behörighetskurser: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C

Områdeskurser:

   

Biologi breddning

0,25

Meritpoäng

Etik och livsfrågor

0,5

Meritpoäng

Fysik B

0,5

Meritpoäng

Fysik breddning

0,25

Meritpoäng

Kemi breddning

0,25

Meritpoäng

Omvårdnad

0,5

Meritpoäng

Psykologi A

0,25

Meritpoäng

Svenska C

0,25

Meritpoäng

Områdesbehörighet 13

Behörighetskurser: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D

Områdeskurser:

   

Biologi breddning

0,25

Meritpoäng

Djursjukvård

0,5

Meritpoäng

Etik och livsfrågor

0,5

Meritpoäng

Fysik breddning

0,25

Meritpoäng

Hälsopedagogik

0,25

Meritpoäng

Kemi breddning

0,25

Meritpoäng

Omvårdnad

0,5

Meritpoäng

Psykologi A

0,25

Meritpoäng

Svenska C

0,25

Meritpoäng

Områdesbehörighet 14

Behörighetskurser: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D

Områdeskurser:

   

Arbetsliv naturbruk

0,5

Meritpoäng

Biologi breddning

0,25

Meritpoäng

Fysik B

0,5

Meritpoäng

Kemi breddning

0,25

Meritpoäng

Miljökunskap

0,5

Meritpoäng

Miljötekniken

0,25

Meritpoäng

Naturbruket och miljön

0,5

Meritpoäng

Svenska C

0,25

Meritpoäng

Områdesbehörighet 15

Behörighetskurser: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A, Biologi A+Kemi A+Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B

Områdeskurser:

   

Arbetsliv naturbruk

0,5

Meritpoäng

Arbetsmiljö och säkerhet

0,25

Meritpoäng

Basmaskin körning

0,25

Meritpoäng

Biologi B

0,25

Meritpoäng

Biologi breddning

0,25

Meritpoäng

Djurkunskap

0,25

Meritpoäng

Djursjukvård

0,5

Meritpoäng

Fysik B

0,5

Meritpoäng

Fysik breddning

0,25

Meritpoäng

Kemi B

0,5

Meritpoäng

Kemi breddning

0,25

Meritpoäng

Naturbruket och miljön

0,5

Meritpoäng

Projekt och företagande

0,25

Meritpoäng

Svenska C

0,25

Meritpoäng

Områdesbehörighet 16

Behörighetskurser: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A

Områdeskurser:

   

Bild och form, fördjupning

0,5

Meritpoäng

Biologi B

0,25

Meritpoäng

Biologi breddning

0,25

Meritpoäng

Etik och livsfrågor

0,5

Meritpoäng

Fysik B

0,5

Meritpoäng

Fysik breddning

0,25

Meritpoäng

Hälsopedagogik

0,25

Meritpoäng

Kemi B

0,5

Meritpoäng

Kemi breddning

0,25

Meritpoäng

Pedagogiskt ledarskap

0,5

Meritpoäng

Psykologi A

0,25

Meritpoäng

Samhällskunskap B

0,5

Meritpoäng

Social omsorg

0,5

Meritpoäng

Svenska C

0,25

Meritpoäng

Utveckling, livsvillkor och socialisation

0,5

Meritpoäng

Områdesbehörighet 17

Behörighetskurser: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A, Biologi A+Kemi A+Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B

Områdeskurser:

   

Biologi B

0,25

Meritpoäng

Biologi breddning

0,25

Meritpoäng

Etik och livsfrågor

0,5

Meritpoäng

Fysik B

0,5

Meritpoäng

Fysik breddning

0,25

Meritpoäng

Hälsopedagogik

0,25

Meritpoäng

Idrott och hälsa B

0,25

Meritpoäng

Kemi B

0,5

Meritpoäng

Kemi breddning

0,25

Meritpoäng

Pedagogiskt ledarskap

0,5

Meritpoäng

Psykologi A

0,25

Meritpoäng

Samhällskunskap B

0,5

Meritpoäng

Specialidrott A

0,5

Meritpoäng

Svenska C

0,25

Meritpoäng

Utveckling, livsvillkor och socialisation

0,5

Meritpoäng