ANNONS

Urval och process för antagning till högskolan

Antagningsordning

När det är fler sökande till en utbildning än det finns platser, så måste man göra ett urval. Om du har anmält dig i tid samt har allmän behörighet och eventuell särskild behörighet för utbildningen så hamnar du med i urvalsprocessen.

Urvalsprocessen följer en viss ordning där man tillsätter platserna nivå efter nivå. I första nivån får de som har platsgaranti en plats på utbildningen. För att det skall bli aktuellt att gå ner en nivå så skall alla på den överliggande nivån först vara antagna.

Nivå 1 - Platsgaranti
Nivå 2 - De tre urvalsgrunderna: Betyg, högskoleprov och alternativt urval.
Nivå 3 - Övriga behöriga sökande.
Nivå 4 - Sent Anmälda.

Urvalsgrunder

I nivå 2 så tillsätts platserna utifrån utbildningens urvalsgrunder. Det finns tre urvalsgrunder: betyg, högskoleprov och alternativt urval. Det är olika fördelening mellan urvalsgrunderna mellan olika utbildningar men i regel så skall minst 1/3 vara betyg, minst 1/3 högskoleprov och högst 1/3 alternativt urval. Andelen alternativt urval kan utökas efter tillstånd från UHR. För utbildningar som leder till konstnärlig examen så får alternativt urval användas till samtliga platser.

Urvalsgrunder

Urvalsgrupper

Olika skolor har sina uppsättningar av urvalsgrupper men dessa är de mest användna.

PG = Platsgaranti
BI = Gymnasiebetyg utan komplettering (Urvalsgrunden Betyg)
BII = Gymnasiebetyg med komplettering (Urvalsgrunden Betyg)
BF = Studieomdöme från folkhögskola (Urvalsgrunden Betyg)
HP = Resultat från högskoleprov (Urvalsgrunden Högskoleprov)
ÖS = Övriga behöriga sökande
SA = Sen anmälan

Du kan se alla lärosätenas uppsättningar av urvalsgrupper till höger i listan.

Observera att man kan vara behörig i flera urvalsgrupper i betygsurvalet.

Exempel

Du kan läsa hur en urvalsprocess går till i vårat detaljerade exempel här.