ANNONS

Urvalsgrupper för Blekinge tekniska högskola

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
BTH 99201 Meritvärde Value
BTH AP Akademiska poäng Academic education
BTH APAV Akademiska poäng, avancerad nivå Academic education
BTH APGR Akademiska poäng, grundnivå Academic education
BTH AU Alternativt urval -
BTH BASÅR -
BTH BF Folkhögskolebetyg -
BTH BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
BTH BI Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering Final school grades and no supplementary qualifications
BTH BII Sökande med gymnasiebetyg med komplettering Final school grades and supplementary qualifications
BTH BIII Sökande med utländskt gymnasiebetyg Foreign final upper secondary school grades
BTH BIV Sökande med studieomdöme från folkhögskola Progress reports from folk high schools
BTH DA Direktantagning -
BTH DIG Särskilt urval Special selection
BTH EA EFTERANMÄLNINGAR -
BTH HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
BTH HP Högskoleprov Swedish Scholastic Aptitude Test result
BTH HPAV Högskolepoäng för kurser på avancerad nivå -
BTH HPGR Högskolepoäng för kurser på grundnivå -
BTH INT06 Mastervärde H09 -
BTH INT08 Mastermeritvärde H08 -
BTH INT09 Mastervärde H09 -
BTH LT Lärarfortbildning enheteligt meritvärde -
BTH MBA -
BTH MPSI -
BTH MPSL -
BTH NU Sjuksköterskeutbildning, 180 p -
BTH PG Platsgaranti Guaranteed place
BTH PP Poäng inom program Credits within program
BTH SA Sena anmälningar Late application
BTH TEK -
BTH TU Sjuksköterskeutbildning, tidigare modell -
BTH YUK aksjd -
BTH ÖS Övriga behöriga sökande Eligible without merit-based evaluation