ANNONS

Urvalsgrupper för Chalmers tekniska högskola

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
CTH AP Ackrediterade Academic education
CTH APFM Fysik-Matematikprovsresultat -
CTH APPP Akademiska meriter för senare del av progr -
CTH AU Alternativt urval -
CTH AVT Avtalsstudenter -
CTH BF Folkhögskoleintyg -
CTH BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
CTH BI Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering Final school grades and no supplementary qualifications
CTH BII Sökande med gymnasiebetyg med komplettering Final school grades and supplementary qualifications
CTH BIII Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning Foreign final upper secondary school grades
CTH BIV Sökande med studieomdöme från folkhögskola Progress reports from folk high schools
CTH CMAN Yrkeserf månader -
CTH DA Direktantagen -
CTH EA EFTERANMÄLNINGAR -
CTH FK Fristående kurs -
CTH GP Garantiplats -
CTH GPH Garantiplats högskoleingenjör -
CTH HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
CTH HP Sökande med resultat från högskoleprov Swedish Scholastic Aptitude Test result
CTH INT Internationella -
CTH INT08 Mastermeritvärde 08 -
CTH INT09 Meritvärde internationella master 09 -
CTH LT Lärarlyftet enhetlig meritvärde -
CTH MVABO Merit ÅBO -
CTH MVALA Merit ÅLAND -
CTH MVCTH Meritvärde CHALMERS -
CTH MVKAL Merit KALMAR -
CTH MVVES Merit Vestfold -
CTH MVÖVR Merit ANNAN SJÖ -
CTH NAT Nationella sökanden akademiska poäng -
CTH NATP Nationella studente -
CTH PG Platsgaranti Guaranteed place
CTH SA Sena anmälningar Late application
CTH SD Senare del av program -
CTH ZBGAR Garantiplats efter tekniskt basår -
CTH ÖCH Övriga sökande Chalmers -
CTH ÖS Övriga sökanden Eligible without merit-based evaluation