ANNONS

Urvalsgrupper för Försvarshögskolan

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
FHS APAV Akademiska poäng avancerad nivå -
FHS APGR Akademiska poäng -
FHS AUAV Alternativt urval Aviatisk profil -
FHS AUOP Alternativt urval Officersprogrammet -
FHS BF Folkhögskoleintyg -
FHS BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
FHS BI Betyg gymnasiet direktgruppen Upper Secondary Education I
FHS BII Betyg gymnasiet kompletteringsgruppen Upper Secoandary Education II
FHS BIII Betyg gymnasiet - utländskt Upper Secondary Education III
FHS BIV Folkhögskoleintyg -
FHS DA Direktantagning -
FHS EA EFTERANMÄLNINGAR -
FHS HP Högskoleprov -
FHS HPGR Högskolepoäng grundnivå Higher education credits
FHS MVS Meritvärden i steg, visst antal poäng -
FHS OPAU Officersprogrammet, alternativt urval -
FHS PF Platsföreträde -
FHS PG Platsgaranti Guaranteed place
FHS RE Registrerad på kurs -
FHS SA Sena anmälningar Late application
FHS VG Betyg på viss/vissa kurser -
FHS ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation