ANNONS

Urvalsgrupper för Göteborgs universitet

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
GU A1 Akademiska poäng modell A -
GU A1S Akademiska poäng max 150 -
GU A2 Akademiska poäng max 180 -
GU AL Akademiska poäng utan maxvärde -
GU AL2 Akademiska poäng PK -
GU AL3 Akademiska poäng PK 2 -
GU ALE ale -
GU ALE4 Arbetslivserfarenhet 4 år -
GU AP Akademiska poäng max 225 Academic education
GU APS Akademiska poäng max 150 -
GU AU Alternativt urval Individual evaluation
GU AU2 Alternativt urval 2 Individual evaluation
GU AU3 Alternativt urval 3 Individual evaluation
GU AU4 Alternativt urval 4 Individual evaluation
GU AV Akademiska poäng inom ämnet -
GU B2/HP Gymnasiebetyg med komplettering med skiljekriterie högskoleprov -
GU B3/HP Betyg från utländsk gymnasieutb med skiljekriterie högskoleprov -
GU B4/HP Studieomdöme från folkhögskola med skiljekriterie högskoleprov -
GU BF Folkhögskolebetyg -
GU BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
GU BG/HP BG med skiljekriterie högskoleprov -
GU BI Gymnasiebetyg utan komplettering Final school grades without supplementary qualifications
GU BI/HP Gymnasiebetyg utan komplettering med skiljekriterie högskoleprov -
GU BII Gymnasiebetyg med komplettering Final school grades with supplementary qualifications
GU BIII Betyg från utländsk gymnasieutbildning Final school grades from a foreign upper secondary school
GU BIV Studieomdöme från folkhögskola Progress reports from folk high schools
GU DA Direktantagning -
GU EA EFTERANMÄLNINGAR -
GU FB Förskollärare -
GU FT Företräde till viss sökandegrupp -
GU H-OPS Högskolepoäng Operationssjuksköterskor -
GU H-RTG Högskolepoäng Röntgensjuksköterskor -
GU HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
GU HP Högskoleprov Result from the Swedish Scholastic Aptitude Test
GU HT Akademiska poäng utan maxvärde Higher education credits
GU HT2 Akademiska poäng utan maxvärde -
GU HT3 Akademiska poäng utan maxvärde -
GU HTFH Akademiska poäng Folkhälsovetstudenter Higher education credits
GU HTLÄK Akademiska poäng läkarstudenter Higher education credits
GU HTLÄR Akademiska poäng lärarstudenter Higher education credits
GU HTPS Akademiska poäng psykologstudenter Higher education credits
GU HTSO Akademiska poäng socionomstudenter Higher education credits
GU HTÖH Akademiska poäng övriga hälsovet.studenter Higher education credits
GU HV Akademiska poäng inom ämne Higher education credits
GU HV+ Akademiska poäng inom ämne Higher education credits
GU HVEU Högskolepoäng Europakunskap -
GU HVEU2 Högskolepoäng Europakunskap -
GU HVSH Högskolepoäng Samhälsvetenskapligt ämne -
GU KUBK Sen behörighetskomplettering Sen behörighetskomplettering -
GU KUINT Intervjuresultat -
GU KUSB Meritvärde samlad bedömning -
GU KUSKB Samlad kvalitativ bedömning -
GU KUTUL TULE-resultat -
GU LP Lärare -
GU LT Lottning -
GU PG Platsgaranti Guaranteed place
GU PG2 Platsgaranti PK -
GU PG3 Platsgaranti PK2 -
GU SA Sent anmälda Late application
GU SP Särskilt prov Aptitude test
GU YFL Yrkeserfarenhet förskollärare/Fritidspedagog -
GU YL Yrkeserfarenhet Working experience
GU YLF Yrkeserfarenhet förskollärare/fritidspedagog -
GU YLL Yrkeserfarenhet lärare -
GU YLP Yrkeserfarenhet Psykolog -
GU ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation
GU ÖS2 Övriga sökande kategori 2 -
GU ÖS3 Villkorad ÖS -