ANNONS

Urvalsgrupper för Gymnastik- och idrottshögskolan

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
GIH AP Akademiska poäng Academic education
GIH AU alternativa urval -
GIH BF Folkhögskoleintyg -
GIH BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
GIH BI Gymnasiebetyg utan komplettering Final school grades without supplementary qualifications
GIH BII Gymnasiebetyg med komplettering Final school grades with supplementary qualifications
GIH BIII Betyg från utländsk gymnasieutbildning Final school grades from a foreign upper secondary school
GIH BIV Studieomdöme från folkhögskola Progress report from Folk High School
GIH DA Direktantagna -
GIH EA EFTERANMÄLNINGAR -
GIH HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
GIH HP Högskoleprov -
GIH LT Lottning -
GIH PG Platsgaranti Guaranteed place
GIH SA Sena anmälningar Late application
GIH ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation