ANNONS

Urvalsgrupper för Handelshögskolan i Stockholm

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
HHS AU alternativt urval -
HHS BF Folkhögskoleintyg -
HHS BF4,0 Folkhögskola 4,0 -
HHS BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
HHS BG16 slutbetyg 16,0 -
HHS BI Gymnasiebetyg utan komplettering Final shool grades and no supplementary qualifications
HHS BII Betyg med komplettering Final school grades and supplementary qualifications
HHS BIII Betyg från utländsk gymnasieutbildning Foreign final upper secondary school grades
HHS BIIIJ Betyg från utländsk gymnasieutbildning Foreign final upper secondary school grades
HHS BIIJ Betyg med komplettering Final school grades and supplementary qualifications
HHS BIJ Betyg utan komplettering (direktgruppen) Final grades from Upper secondary education
HHS BIV Studieomdöme från folkhögskola Progress reports from Folk High schools
HHS BIVJ Studieomdöme från folkhögskola Progress reports from Folk High schools
HHS BJ betyg -
HHS BL avgångsbetyg -
HHS DA Direktantagning -
HHS EA EFTERANMÄLNINGAR -
HHS FJ Folkhögskola med lägsta Jtal -
HHS HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
HHS HJ Högskoleprov Swedish Scolastic Aptitude Test
HHS HP Högskoleprov -
HHS MHH Masters Handelshögskolan -
HHS PG Platsgaranti Guaranteed place
HHS SA Sena anmälningar Late application
HHS ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation