ANNONS

Urvalsgrupper för Högskolan i Gävle

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
HIG AP Högskolepoäng Academic education
HIG AU Alternativa urval -
HIG BF Folkhögskolebetyg -
HIG BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
HIG BI Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering Final school grades and no supplementary qualifications
HIG BII Sökande med gymnasiebetyg med komplettering Final school grades and supplementary qualifications
HIG BIII Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning Foreign final upper secondary school grades
HIG BIV Sökande med studieomdöme från folkhögskola Progress reports from folk high schools
HIG DA Direktantagning -
HIG EA EFTERANMÄLNINGAR -
HIG HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
HIG HP Sökande med resultat från högskoleprov Swedisah Scholastic Aptitude Test result
HIG HPAV Högskolepoäng avancerad nivå Higher education credits
HIG HPGR Högskolepoäng grundnivå Higher education credits
HIG KP Högskolepoäng inom program -
HIG LOTT Enhetligt värde lottning -
HIG PG Platsgaranti Guaranteed place
HIG SA Sena anmälningar Late application
HIG ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation