ANNONS

Urvalsgrupper för Högskolan i Halmstad

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
HH AM Akademiska meriter -
HH AP Akademiska poäng Academic education
HH APAV Akademiska poäng (för avancerad nivå) -
HH APGR Akademiska poäng (för grundutbildning) -
HH AU Alternativt urval -
HH BF Folkhögskolebetyg -
HH BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
HH BI Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering Final school grades without supplementary qualifications
HH BII Sökande med gymnasiebetyg med komplettering Final school grades with supplementary qualifications
HH BIII Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning Final school grades from a foreign upper secondary school
HH BIV Sökande med studieomdöme från folkhögskola Applicants with progress reports from folk high schools
HH DA Direktantagning -
HH EA EFTERANMÄLNINGAR -
HH HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
HH HP Högskoleprov -
HH HP08 Högskoleprov -
HH HPGR Högskoleprov Higher education credits
HH KP Kurs inom program -
HH LT Lottning -
HH MVAP Utländska akademiska meriter -
HH PG Platsgaranti Guaranteed place
HH SA Sena anmälningar Late application
HH UB Utländska akademiska meriter -
HH YY Yrkeslivserfarenhet leg sjuksköterska -
HH ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation