ANNONS

Urvalsgrupper för Högskolan i Skövde

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
HS AP Akademiska poäng Academic education
HS APPR Akademiska poäng för programstudenter -
HS AU Alternativt urval -
HS BF Folkhögskolebetyg -
HS BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
HS BI Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering Final schoolgrades and no supplementary qualifications
HS BII Sökande med gymnasiebetyg med komplettering Final school grades and supplementary qualifications
HS BIII Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning Foreign final upper secondary school grades
HS BIV Sökande med studieomdöme från folkhögskola Progress reports from folk high schools
HS DA Direktantagen -
HS EA EFTERANMÄLNINGAR -
HS HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
HS HP Sökande med resultat från högskoleprov Swedish Scholastic Aptidude Test result
HS HPAV Akademiska poäng för avancerad nivå Higher education credits
HS HPGR Akademiska poäng för grundläggande nivå Higher education credits
HS IB Individuell bedömning -
HS IB1 Individuell bedömning 1 -
HS IB2 Individuell bedömning 2 -
HS LT Lärare -
HS PG Platsgaranti Guaranteed place
HS SA Sena anmälningar Late application
HS Y0 Yrkesverksam tid mindre än 1år -
HS Y1 Yrkesverksam tid mellan 1 och 4 år -
HS Y4 Yrkesverksam tid mer än 4 år -
HS ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation