ANNONS

Urvalsgrupper för Högskolan Kristianstad

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
HKR A Arbetslivserfarenhet -
HKR A191 Ale 72 - 191 månader -
HKR A192+ Ale 192 månader eller mer -
HKR A71 Ale upp till 71 månader -
HKR A72+ Ale 72 månader eller mer -
HKR ALE05 Ale 0-5 år -
HKR ALE6+ Ale 6 år och mer -
HKR AP Akademiska poäng Academic education
HKR APAV Akademiska poäng avancerad nivå -
HKR APBGA Akademiska poäng inom biologi, geografi, arkeologi -
HKR APDAO Akademiska poäng inom Datalogi -
HKR APENA Akademiska poäng inom Engelska -
HKR APGR Akademiska poäng grundnivå -
HKR APLPE Akademiska poäng inom Landskapsvetenskap -
HKR APNA Akademiska poäng inom Naturvetenskap -
HKR APPTE Akademiska poäng inom Produktionsteknik -
HKR APSVA Akademiska poäng inom Svenska -
HKR APÄ Akademiska poäng i ämnet -
HKR APÄAH Ak. poäng inom Arkeologi, Historia, Kulturgeografi och Ekologi -
HKR APÄAP Akademiska poäng inom Arb och org psy -
HKR APÄBA Akademiska poäng inom Barn- och ungdomslitteratur -
HKR APÄBG Ak. poäng inom Biologi o Geovetenskap -
HKR APÄBI Akademiska poäng inom Biologi -
HKR APÄBM Akademiska poäng inom Biomedicin -
HKR APÄEN Akademiska poäng inom Engelska -
HKR APÄFE Akademiska poäng inom Företagsekonomi -
HKR APÄFH Akademiska poäng inom Folkhälsovetenskap -
HKR APÄFY Akademiska poäng inom Fysik -
HKR APÄGB Ak. poäng inom Geografi och Biologi -
HKR APÄGD Akademiska poäng inom Grafisk design -
HKR APÄGG Akademiska poäng inom Geografi -
HKR APÄGV Akademiska poäng inom Geovetenskap -
HKR APÄHI Akademiska poäng inom Historia -
HKR APÄIK Akademiska poäng inom Informatik -
HKR APÄKE Akademiska poäng inom Kemi -
HKR APÄLA Akademiska poäng inom Landskapsvetenskap -
HKR APÄMA Akademiska poäng inom Matematik -
HKR APÄMT Akademiska poäng inom Miljöteknik -
HKR APÄOF Akademiska poäng inom Omvårdnad och Folkhälsovetenskap -
HKR APÄOM Akademiska poäng inom Omvårdnad -
HKR APÄPE Akademiska poäng inom Pedagogik -
HKR APÄRE Akademiska poäng inom Religion -
HKR APÄSO Akademiska poäng inom Sociologi -
HKR APÄSQ Akademiska poäng inom Specialpedagogik -
HKR APÄSV Akademiska poäng inom Statsvetenskap -
HKR AU alternativt urval -
HKR BF Folkhögskolebetyg -
HKR BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
HKR BI Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering Final school grades and no supplementary qualifications
HKR BII Sökande med gymnasiebetyg med komplettering Final school grades and supplementary qualifications
HKR BIII Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning Foreign final upper secondary school grades
HKR BIV Sökande med studieomdöme från folkhögskola Progress reports from folk high schools
HKR DA Direktantagning -
HKR EA EFTERANMÄLNINGAR -
HKR GR Grundskollärare -
HKR GY Gymnasielärare -
HKR HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
HKR HP Sökande med resultat från högskoleprov Swedish Scholastic Aptitude Test result
HKR I Intervju -
HKR INT Meritvärde för internationella sökande -
HKR KF Kursspecifik förtur -
HKR L Lottning -
HKR LT Lottning -
HKR PG Platsgaranti Guaranteed place
HKR SA Sena anmälningar Late application
HKR Y Yrkeserfarenhet -
HKR Y2448 Yle 24-48 månader -
HKR Y49+ Yle 49 månder och mer -
HKR Y4971 Yle 49-71 månader -
HKR Y72+ Yle 72 månader och mer -
HKR ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation
HKR ÖU Övriga lärare -