ANNONS

Urvalsgrupper för Högskolan Väst

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
HV AP Akademiska poäng Academic education
HV APHV Akademiska poäng, Högskolan Väst -
HV APSK Akademiska poäng sjuksköterskor (HV) -
HV APSP Akademiska poäng specialistsjuksköterskor -
HV AU Alternativa urval -
HV AUM Meritvärde master -
HV BF Folkhögskolebetyg -
HV BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
HV BI Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering Final school grades and no supplementary qualifications
HV BII Sökande med gymnasiebetyg med komplettering Final school grades and supplementary qualifications
HV BIII Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning Foreign final upper secondary school grades
HV BIV Sökande med studieomdöme från folkhögskola Progress reports from folk high schools
HV DA Direktantagen -
HV EA EFTERANMÄLNINGAR -
HV HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
HV HP Sökande med resultat från högskoleprov Swedish Scholastic Aptitude Test result
HV HPAV Högskolepoäng, avancerad nivå Higher education credits
HV HPGR Högskolepoäng, grundnivå Higher education credits
HV LT LT -
HV PG Platsgaranti Guaranteed place
HV SA Sena anmälningar Late application
HV XAC12 YLE 120 p -
HV XAC80 YLE 80 p -
HV Y1 YLE 80 p SSK -
HV Y2 YLE 120 p SSK -
HV YLE YLE -
HV YS Yrkeslivserfarenhet för legitimerade sjuksköterskor -
HV ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation