ANNONS

Urvalsgrupper för Karolinska Institutet

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
KI A1 KI läkare LÄFO -
KI A2 KI Läkare PIL -
KI ALTUA PIL - urvalsgrupp A -
KI ALTUB PIL - urvalsgrupp B -
KI ALTUC PIL - urvalsgrupp C -
KI ALTUD LÄFO - urvalsgrupp D -
KI ALTUE LÄFO - urvalsgrupp E -
KI ALTUF TAPIL - urvalsgrupp F -
KI ALTUG TAPIL - urvalsgrupp G -
KI ALTUH TTPIL - urvalsgrupp H -
KI ALTUI TTPIL - urvalsgrupp I -
KI AM Akademiska meriter -
KI AU alternativa urval -
KI BF Folkhögskolebetyg -
KI BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
KI BI Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering Final school grades and no supplementary qualifications
KI BII Sökande med gymnasiebetyg med komplettering Final school grades and supplementary education
KI BIII Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning Foreign final upper secondary school grades
KI BIV Sökande med studieomdöme från folkhögskola Progress reports from folk high schools
KI BK Sen behörighetskomplettering - Samlad bedömning -
KI DA Direktantagning -
KI EA EFTERANMÄLNINGAR -
KI FA Förtur - grupp A -
KI HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
KI HP Sökande med resultat från högskoleprov Swedish Scholastic Aptitude Test result
KI HPAV Tidigare utbildning-Högskolepoäng (HPAV) Higher education credits
KI HPGR Högskolepoäng (HPGR) Higher education credits
KI IA Institutionsmeritvärdering grupp A -
KI IB Institutionsmeritvärdering grupp B -
KI IC Urvalsgrupp IC -
KI IM Institutionsmeritvärdering - samlad bedömning -
KI KUINT Intervjuresultat
KI KUSB Meritvärde samlad bedömning -
KI KUTUL TULE-resultat -
KI LA Lottning -
KI LÄFO Prov- o intervjubas. urval t läkarprog. m forskningsintrod. kurs -
KI PG Platsgaranti Guaranteed place
KI PIL Prov- och intervjubaserat urval till läkarprogrammet (PIL) -
KI PILOG Prov- och intervjubaserat urval till logopedprogrammet (PILOG) -
KI SA Sena anmälningar Late application
KI SB YLE som sjuksköterska 2 års intervall -
KI SG Sjuksköterskeexamen FÖRE 1993-studieordning -
KI SN Sjuksköterskeexamen 1993-studieordning -
KI SY Sjuksköterskeexamen 1993-studieordning -
KI Sjuksköterskeexamen FÖRE 1993-studieordning -
KI TAPIL Prov- o intervjubaserat urval till tandläkarprog (TAPIL) -
KI TTPIL Prov- o intervjubaserat urval till tandteknikerprog (TTPIL) -
KI VU Verksamma inom utbildningens område -
KI YA Yrkeslivserfarenhet ( 2-års intervall) -
KI ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation