ANNONS

Urvalsgrupper för Konstfack

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
KF AU alternativa urval -
KF BF Folkhögskoleintyg -
KF BG Gymnasiebetyg Upper secondary education -
KF BI Gymnasiebetyg utan komplettering Final school grades without supplementary qualifications
KF BII Gymnasiebetyg med komplettering Final school grades with supplementary qualifications
KF BIII Betyg från utländsk gymnasieutbildning Final school grades from a foreign upper secondary school
KF BIV Studieomdöme från folkhögskola Progress report from Folk High School
KF DA Direktantagning -
KF EA EFTERANMÄLNINGAR -
KF HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
KF HP Högskoleprov -
KF LT Lottning -
KF PG Platsgaranti Guaranteed place
KF SA Sena anmälningar Late application
KF ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation