ANNONS

Urvalsgrupper för Kungliga Tekniska högskolan

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
KTH 29VID vidareutbildningskurser -
KTH A1 urval basår -
KTH A2 urval bastermin -
KTH AB1 Akademiska betyg -
KTH ALE1 arbete 5 år -
KTH ALE30 arbete 5 år ger 30 p -
KTH AP1 akademisk poäng 120-150 -
KTH APALE poäng + ale -
KTH AU alternativa urval -
KTH BF Folkhögskolebetyg -
KTH BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
KTH BI Direktgruppen Direct group
KTH BII Kompletteringsgruppen Supplementary group
KTH BIII Utländska gymnasiebetyg Foreign Secondary School Records
KTH BIV Folkhögskola Folkhighschool
KTH DA Direktantagning -
KTH EA EFTERANMÄLNINGAR -
KTH FOV vidareutbildningskurser -
KTH G1 Garantiplats Tekniskt basår -
KTH G2 Garantiplats Tekn bastermin -
KTH GRBEV grundläggande beh fov -
KTH HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
KTH HP Högskoleprov -
KTH INGEX ingenjörsexamen fov -
KTH LÄRX enhetligt meritvärde -
KTH MA1 Akademisk poäng -
KTH MA2 AP + kurs -
KTH MA3 akademiska meriter 150 - 230 p -
KTH MA4 Examen och högskolepoäng -
KTH MA5 Examen och arbetslivserfarenhet -
KTH MAAU Master alternativt urval -
KTH MAG4 AP 150-195 -
KTH MAG5 AP 180-225 -
KTH MAG6 AP 150 - 225 -
KTH MAG6A AP 150-225 + ale 45 -
KTH PAP Akademiska poäng inom program -
KTH PAP2 AP utan dec -
KTH PG Platsgaranti Guaranteed place
KTH SA Sena anmälningar Late application
KTH SMAPU Svenskspråkig Master Akademiska Poäng Urvaslgrupp 150-350hp -
KTH SÄRBE särskild behörig fov -
KTH T1 Tekniskt bsårsgarantiplats -
KTH T10 Garantiplats tekniskt basår KTH * -
KTH T2 Teknisk bastermin garantiplats -
KTH T20 Garantiplatser tekniskt basår, termin 2 KTH * -
KTH V vidareutbildningskurser -
KTH VID vidareutbildningskurser -
KTH X120 examen 120 p -
KTH ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation