ANNONS

Urvalsgrupper för Linnéuniversitetet

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
LNU AU Alternativt urval -
LNU B1 Betyg gymnasiet direktgruppen Upper Secondary Education I
LNU B1YLE Betyg samt YLE 12 månader -
LNU B2 Betyg gymnasiet kompletteringsgruppen Upper Secondary Education II
LNU B3 Betyg gymnasiet utländskt Upper Secondary Education III
LNU BF Folkhögskoleomdöme Upper Secondary IV
LNU BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
LNU DA Direktantagning -
LNU EA Efterantagna -
LNU FT Förtur -
LNU HP Högskoleprov -
LNU HPAV Högskolepoäng avancerad nivå Higher education credits
LNU HPGR Högskolepoäng grundnivå Higher education credits
LNU HPU Avklarade poäng samt uppsatsbetyg Higher education credits
LNU HPÄ Högskolepoäng i ämnet Higher education credits
LNU LT Enhetligt meritvärde/lottning -
LNU MA01 Master grupp 1 Master qualification group 1 -
LNU MA02 Master grupp 2 Master qualification group 2 -
LNU MA03 Master grupp 3 Master qualification group 3 -
LNU MA04 Master grupp 4 Master qualification group 4 -
LNU PG Platsgaranti -
LNU RA Relevant yrkeslivserfarenhet -
LNU SA Sena anmälningar Late application
LNU ÖS Övriga behöriga sökande Eligible without merit-based evaluation