ANNONS

Urvalsgrupper för Mälardalens högskola

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
MDH AK Högskolepoäng KP -
MDH AM Högskolepoäng Master -
MDH AP Högskolepoäng Academic education
MDH AS Högskolepoäng utöver behörighetsgivande utb. -
MDH AU Alternativt urval -
MDH BF Folkhögskolebetyg -
MDH BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
MDH BI Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering Final school grades and no supplementary qualifications
MDH BII Sökande med gymnasiebetyg med komplettering Final school grades and supplementary qualifications
MDH BIII Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning Foreign final upper secondary school grades
MDH BIV Sökande med studieomdöme från folkhögskola Progress reports from folk high schools
MDH DA Direktantagning -
MDH DAFK Direktantagen FK -
MDH DAKP Direktantagen KP -
MDH EA EFTERANMÄLNINGAR -
MDH HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
MDH HP Sökande med resultat från högskoleprov Swedish Scholastic Aptitude Test result
MDH HPAV Högskolepoäng, avancerad nivå Higher education credits
MDH HPGR Högskolepoäng, grundnivå Higher education credits
MDH LT LT -
MDH PG Platsgaranti Guaranteed place
MDH PGFK Platsgaranti FK -
MDH PGKP Platsgaranti KP -
MDH PUSP1 Lärarexamen, senare år/gymn. -
MDH PUSP2 Lärarexamen, tidigare år -
MDH PUSP3 Förskollärarexamen -
MDH PUSP4 Annan akademisk utbildning, 180 hp -
MDH SA Sena anmälningar Late application
MDH ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation