ANNONS

Urvalsgrupper för Malmö högskola

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
MAH 0-4 Månaders yrkeserfarenhet, 0 till 4 år -
MAH 08-apr Månaders yrkeserfarenhet, 4 till 8 år -
MAH 8M Månaders yrkeserfarenhet, 8 år eller mer -
MAH 93FF År som SSK, studieordning 93- -
MAH AE Högskolepoäng, praktiska/estetiska ämnen -
MAH AF Poäng FF/FP/TF -
MAH AH Högskolepoäng, humaniora/sammhällsvetenskap -
MAH AI Alternativturval Interaktionsdesign Alternativturval Interaktionsdesign
MAH AJ Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
MAH ALE ALE/YLE -
MAH AM Högskolepoäng, matematik/naturvetenskap -
MAH AP Akademiska poäng Academic education
MAH APA Akademiska poäng för avancerad nivå -
MAH APAV Högskolepoäng på avanceradnivå -
MAH APEK Akademiska poäng för ekonomiska ämnen -
MAH APG Akademiska poäng för grundnivå -
MAH APGR Högskolepoäng på grundnivå -
MAH ARP Arbetsprov -
MAH AS Högskolepoäng poäng, språk -
MAH AU Alternativt urval -
MAH AX Yrkesutbildning -
MAH AY Akademiska poäng, yrkesämnen -
MAH B3BÅ BIII för basår -
MAH BF Folkhögskolebetyg -
MAH BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
MAH BI Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering Upper Secondary Education II
MAH BIBÅ BI för basår -
MAH BII Sökande med gymnasiebetyg med komplettering Upper Secondary Education III
MAH BIIBÅ BII för basår -
MAH BIII Sökande med utländskt gymnasiebetyg -
MAH BIV Sökande med studieomdöme från folkhögskola -
MAH BIVBÅ BIV för basår -
MAH BJ Gymnasiebetyg -
MAH DA Direktantagning -
MAH EA EFTERANMÄLNINGAR -
MAH FJ Folkhögskoleintyg -
MAH HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
MAH HP Högskoleprov -
MAH INT Meritvärde för internationella sökande -
MAH KAOS Urvalsrupp för Kaospiloter -
MAH KF Kursspecifik förtur -
MAH LT Lottning -
MAH PG Platsgaranti Guaranteed place
MAH PGKP Platsgaranti för sökande inom program -
MAH PHPY Poäng högskoleutbildning+poängYLE -
MAH PJ Högskoleprov -
MAH RA Rangordnad ALE -
MAH SA Sena anmälningar Late application
MAH SFAFH Akademiska poäng inom SFAFH -
MAH SP Akademiska poäng utöver poäng i behörighetsgivande examen -
MAH TBBUY Akademiska poäng inom TBBUY -
MAH TDTKY Akademiska poäng inom TDTKY -
MAH TIL93 År som SSK, studieordning före 93 -
MAH TMATY Akademiska poäng inom TMATY -
MAH TTELK Akademiska poäng inom TTELK -
MAH TTMM Tjänsteterminer modersmålslärare -
MAH ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation