ANNONS

Urvalsgrupper för Örebro universitet

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
ÖU AP Sökande med akademiska poäng Academic education
ÖU AU Alternativa urval -
ÖU BF Folkhögskolebetyg -
ÖU BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
ÖU BI Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering Final school grades and no supplementary qualifications
ÖU BII Sökande med gymnasiebetyg med komplettering Final school grades and supplementary qualifications
ÖU BIII Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning Foreign final upper secondary school grades
ÖU BIV Sökande med studieomdöme från folkhögskola Progress reports from folk high schools
ÖU DA Direktantagna -
ÖU EA EFTERANMÄLNINGAR -
ÖU HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
ÖU HP Sökande med resultat från högskoleprov Swedish Scholastic Aptitude Test result
ÖU INT Mastermeritvärde -
ÖU KP Kurs inom program -
ÖU KPTP KP Totalt antal akademiska poäng -
ÖU LF Lärarfortbildning -
ÖU LP Lärarprogrammet 90 hp -
ÖU LT Lärarfortbildning -
ÖU MY1 Antal år i yrket -
ÖU MY2 Antal år i yrket -
ÖU P Färdighetsrov Entrance Test
ÖU PG Platsgaranti Guaranteed place
ÖU SA Sena anmälningar Late application
ÖU TP Totalt antal akademiska poäng Higher education credits
ÖU TP1 Akademiska poäng inom ett visst område -
ÖU TP2 Akademiska poäng inom ett visst område -
ÖU TP3 Akademiska poäng inom ett visst område -
ÖU TPAV Akademiska poäng -
ÖU TPBC Akademiska poäng -
ÖU TPMA Akademiska poäng inom matematikutveckling samt matematik -
ÖU TPSV Akademiska poäng inom språk-, skriv-, läsutveckling samt svenska -
ÖU Y1 Antal år i yrket -
ÖU Y2 Antal år i yrket -
ÖU Y3 Antal år i yrket -
ÖU ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation