ANNONS

Urvalsgrupper för Röda Korsets högskola

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
RKH BF Folkhögskolebetyg -
RKH BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
RKH BGI Betyg gymnasiet direktgruppen Upper secondary education I
RKH BGII Betyg gymnasiet kompletteringsgruppen Upper secondary education II
RKH BGIII Betyg gymnasiet - utländskt Upper secondary education III
RKH BGIV Folkhögskolebetyg -
RKH BI BI (Direktgruppen) Final school grades without supplementary qualifications
RKH BII Gymnasiebetyg med komplettering Final school grades with supplementary qualifications
RKH BIII Betyg från utländsk gymnasieutbildning Final school grades from a foreign upper secondary school
RKH BIV Studieomdöme från folkhögskola Progress report from Folk High School
RKH DA Direktantagning -
RKH EA EFTERANMÄLNINGAR -
RKH HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
RKH HP Högskoleprov -
RKH PG Platsgaranti Guaranteed place
RKH SA Sena anmälningar Late application
RKH ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation