ANNONS

Urvalsgrupper för Södertörns högskola

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
SH AP Högskolepoäng Academic education
SH AU Alternativt urval Folkhögskolebetyg
SH BF Folkhögskolebetyg -
SH BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
SH BI Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering Final school grades and no supplementary qualifications
SH BII Sökande med gymnasiebetyg med komplettering Final school grades and supplementary qualifications
SH BIII Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning Foreign final upper secondary school grades
SH BIV Sökande med studieomdöme från folkhögskola Progress reports from folk high schools
SH DA Direktantagning -
SH EA EFTERANMÄLNINGAR -
SH HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
SH HP Sökande med resultat från högskoleprov Swedish Scolastic Aptitude Test result
SH HPAV Högskolepoäng (30-285) Higher education credits
SH HPGR Högskolepoäng (1-165) Higher education credits
SH LT Lottning -
SH PG Platsgaranti Guaranteed place
SH SA Sena anmälningar Late application
SH ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation