ANNONS

Urvalsgrupper för Sophiahemmet Högskola

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
SHH AP Akademiska poäng Academic credits
SHH BF Folkhögskolebetyg -
SHH BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
SHH BI Gymnasiebetyg utan komplettering Final school grades and no supplementary qualifications
SHH BII Gymnasiebetyg med komplettering Final school grades and supplementary qualifications
SHH BIII Betyg från utländsk gymnasieutbildning Foreign final upper secondary school grades
SHH BIV Studieomdöme från folkhögskola Progress Reports from Folk High Schools
SHH DA Direktantagning -
SHH E93 År som SSK, studieordning efter 93 -
SHH E9324 Månader som SSK, stud.ordn. efter 93 -
SHH E9336 upp till 36 mån som sjuksk -
SHH E9337 över 37 månader som sjuksk -
SHH E9348 Månader som SSK, studordn. efter 93 -
SHH E9349 Månader som SSK, studordn. efter 93 -
SHH EA EFTERANMÄLNINGAR -
SHH HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
SHH HP Högskoleprov -
SHH PG Platsgaranti Guaranteed place
SHH S3772 37 -och fler månader som sjuksköterska -
SHH SA Sena anmälningar Late application
SHH SKYLE sjuksköterska yle 0-36 mån -
SHH SSK12 12-24 månader som SSK -
SHH SSK36 13 - 36 månader som sjuksköterska -
SHH SSK37 yle sjuksk 37 mån och mer -
SHH SSK48 12-48 månader som SSK -
SHH SSK49 49-61 månader som SSK -
SHH SSK62 62-132 månader som SSK -
SHH SSK72 49-72 månader som SSK -
SHH SSK73 73-132 månader som SSK -
SHH SSKÅ 12-25 år som SSK -
SHH SÄYLE sjuiksk inom äldre 12-36 mån -
SHH T9325 År som SSK, studordn. före 93 -
SHH ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation