ANNONS

Urvalsgrupper för Stockholms universitet

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
SU AP Akademiska poäng Academic education
SU APFI Minst 120 hp från SU -
SU APFII Minst 7,5 hp från Stockholms universitet -
SU APGE Högskolepoäng inom Kandidatprogram i geografi 1-180 -
SU APGP Urvalsgrupp för studenter med viss akademisk merit -
SU APGV Högskolepoäng inom Kandidatprogram i geovetenskap 1-180 -
SU APJ Högskolepoäng 1-300 -
SU APL Högskolepoäng inom visst program 1-300 -
SU APM Högskolepoäng upp till 270 -
SU APR Högskolepoäng för sökande m viss reg, 0-270 -
SU APS Högskolepoäng 7,5-225 -
SU APSF VG-poäng i visst ämne (0-60) för studenter med viss registrering -
SU APSG Platsgaranti för student med viss kursregistrering -
SU APSP VG-poäng i visst ämne (0-90) för studenter med viss registrering -
SU APT Högskolepoäng 7,5-225 viss registrering -
SU APV Högskolepoäng för sökande m viss reg, 0-225 -
SU APVF VG-poäng i visst ämne, 0-60 -
SU APVG Högskolepoäng med betyg VG, A eller B. -
SU APVGH Student som fullföljt Historieprogrammet, VG-poäng -
SU APVGK Student som fullföljt Kulturvetarlinjen, VG-poäng -
SU APVP VG-poäng i visst ämne 0-90 -
SU BF Folkhögskolebetyg -
SU BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
SU BI Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering Final school grades and no supplementary qualifications
SU BII Sökande med gymnasiebetyg med komplettering Final school grades and supplementary qualifications
SU BIII Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning Foreign final upper secondary school grades
SU BIV Sökande med studieomdöme från folkhögskola Progress reports from folk high schools
SU BV Gymnasiebetyg -
SU DA Direktantagning -
SU DDA Direktantagen (kategori A) Admitted
SU EA EFTERANMÄLNINGAR -
SU GP Grupp-prioriterat urval t ex viss YLE -
SU HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
SU HP Sökande med resultat från högskoleprov Swedish Scholastic Aptitude Test result
SU INT Kvantitet och kvalitet på tidigare akademiska studier Quantity and quality of previous academic studies
SU KPUA Rangordning av sökande till KPU allmänna ämnen -
SU KVA Kvalitet och kvantitet på tidigare högskolestudier -
SU LA Lottning bland behöriga sökande -
SU LL Urval genom lottning av linjestudenter -
SU LN Avklarade poäng inom lärarprogrammet -
SU LT Lottning bland behöriga sökande -
SU PG Platsgaranti Guaranteed place
SU PGIU Inget urval -
SU PGL Platsgaranti för linjestudenter -
SU SA Sena anmälningar Late application
SU ST Poäng för studier inom program (%-andel av programmet avklarat) -
SU YV Yrkesverksamma -
SU ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation