ANNONS

Urvalsgrupper för Sveriges lantbruksuniversitet

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
SLU A1 Alternativt urval BG -
SLU A2 Alternativt urval BF -
SLU A3 Alternativt urval HP -
SLU A4 Alternativ urval HA -
SLU AM akademiska meriter -
SLU AM2 akademiska meriter programstudenter -
SLU AP akademiska poäng Academic education
SLU AP2 akadmiska poäng inom program -
SLU AU Alternativt urval -
SLU BF Folkhögskolebetyg -
SLU BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
SLU BI Betyg gymnasiet direktgruppen Upper secondaty education I
SLU BIH BI med högskoleprov som skiljekriterium -
SLU BII Betyg gymnasiet kompletteringsgruppen Upper secondary education II
SLU BIIH BII + HP som skiljekriterium -
SLU BIII Betyg gymnasiet - utländska Upper secondary education III
SLU BIIIH BIII + HP som skiljekriterium -
SLU BIV Folkhögskolebetyg -
SLU BIVH BIV + HP som skiljekriterium -
SLU BV Betyg + vårdprov -
SLU DA Direktantagning -
SLU DA2 Direktantagning programstudenter -
SLU EA EFTERANMÄLNINGAR -
SLU FH Folkhögskola och högskoleprov -
SLU FV Folkhögskola + vårdprov -
SLU GH Gymnasiebetyg och högskoleprov -
SLU GP Gymnasiebetyg + högskoleprov x -
SLU GV Gymnasiebetyg och ev.vårdprov -
SLU HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
SLU HP Högskoleprov -
SLU LT Lokala tillträdesregler -
SLU NO NOVA-student -
SLU PA Akademiska poäng -
SLU PB Minst 40 SLU-poäng -
SLU PC Poäng i huvudämnet -
SLU PG Platsgaranti Guaranteed place
SLU PS Programstudenter vid SLU -
SLU SA Sena anmälningar Late application
SLU ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation
SLU ÖS2 Övriga sökande programstudenter -