ANNONS

Urvalsgrupper för Umeå universitet

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
UMU A1 alternativt urval A1- hum -
UMU A2 Alternativt urval A2 - sam -
UMU A3 alternativa urval - A3 - övriga -
UMU AK Akademiska poäng -
UMU AKPK Akademiska poäng, kurs inom program -
UMU AP Akademiska poäng Academic education
UMU APPK Akademiska poäng, kurs inom program -
UMU AU Alternativt urval -
UMU BF Folkhögskolebetyg -
UMU BFPK Folkhögskolebetyg, kurs inom program -
UMU BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
UMU BGPK Gymnasiebetyg, kurs inom program -
UMU BI Gymnasiebetyg utan komplettering Final school grades and no supplementary qualifications
UMU BII Gymnasiebetyg med komplettering Final school grades and supplementary qualifications
UMU BIII Betyg från utländsk gymnasieutbildning Foreign final upper secondary school grades
UMU BIV Studieomdöme från folkhögskola Progress reports from folk high schools
UMU DA Direktantagning -
UMU DAPK Direktantagen, kurs inom program -
UMU EA EFTERANMÄLNINGAR -
UMU GMAT Värde GMAT -
UMU GS Gamla sjuksköterskor -
UMU HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
UMU HAPK Högskoleprov + ALE, kurs inom program -
UMU HP Resultat från högskoleprov Swedish Scholastic Aptitude Test result
UMU HPAV Högskolepoäng, avancerad nivå Higher education credits
UMU HPAVP Högskole poäng, avancerad nivå -
UMU HPGR Högskolepoäng, grund nivå Higher education credits
UMU HPGRP Högskolepoäng, grund nivå -
UMU HPPK Högskoleprov, kurs inom program -
UMU HUM Kurser inom HUM (bibliotek) -
UMU K1 Konstnärlig utb + 1års YLE -
UMU K3 Konstnärlig utb + 3års YLE -
UMU LT Lottning -
UMU NS Nya sjuksköterskor -
UMU PG Platsgaranti Guaranteed place
UMU PG1 Platsgaranti, kurs inom program -
UMU PGPK Platsgaranti, kurs inom program -
UMU PT Psykoterapi -
UMU PU Akademiska poäng, utöver behörighetskrav -
UMU SA Sena anmälningar Late application
UMU SAM Kurser inom SAM (bibliotek) -
UMU SAMNT Kurser inom SAM-TEKNAT (bibliotek) -
UMU SD Akademiska poäng, senare del -
UMU Y3 3års YLE -
UMU YGSK Yrkeserfarenhet (specialistsjuksköterske) -
UMU YGSL Yrkeserfarenhet (specialpedagog) -
UMU YLE1 1 års YLE One year work experience
UMU YLE2 2 års YLE Two years of work experience
UMU YLE3 3 års YLE Three years of work experience
UMU ÖG Komplettander -
UMU ÖS Övriga behöriga sökanden Eligible without merit-based evaluation
UMU ÖSPK Övriga behöriga sökanden, kurs inom program -
UMU ÖVR Kurser Övriga ämnen (bibliotek) -