ANNONS

Urvalsgrupper för Uppsala universitet

Kortnamn Urval Svensk benämning Engelsk benämning
UU AP Akademiska poäng Academic education
UU APS Poäng inom språkvetenskap -
UU APÄ Poäng inom visst/vissa ämne(n) -
UU AU Alternativt urval -
UU AUB3 Betyg - utländska, för sök m 4 år ale -
UU AUBF Fhsk-betyg (med villkor för alternativt urval) -
UU AUBG Gy-betyg (med villkor för alternativt urval) -
UU AUBI Betyg - gymnasiet, utan kompl, för sök med 4 år ale -
UU AUBII Betyg - gymnasiet, inkl kompl, för sök med 4 år ale -
UU AUBIM Rangordning inom biomedicinarprogrammet -
UU AUBIO Rangordning inom biomedicinarprogrammet -
UU AUBIV Betyg - folkhögskola, för sök m 4 år ale -
UU AUDA Direktantagning, alternativt urval -
UU AUHP Högskoleprov (med villkor för alternativt urval) -
UU AUÖS Övriga sökande (med villkor för alternativt urval) -
UU BF Folkhögskolebetyg -
UU BG Gymnasiebetyg Upper secondary education
UU BI Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering Final school grades and no supplementary qualifications
UU BII Sökande med gymnasiebetyg med komplettering Final school grades and supplementary qualifications
UU BIII Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning Foreign final upper secondary school grades
UU BIV Sökande med studieomdöme från folkhögskola Progress reports from folk high schools
UU BV Gymnasiebetyg (svenska) Upper secondary education
UU DA Direktantagning -
UU DABET Direktantagning inom Beteendevetenskapligt program -
UU DABIM Direktantagning inom Biomedicinarprogrammen -
UU DABIO Direktantagning inom Civ ing Bioinformatik -
UU DADIE Direktantagning inom Dietistprogrammen -
UU DADSV Direktantagning inom DSV-programmen -
UU DADVP Direktantagning inom DVP -
UU DAEKO Direktantagning inom Ekonomprogrammen -
UU DAELT Direktantagning inom Civ ing Elektrotekn -
UU DAENS Direktantagning inom Civ ing Energisystem -
UU DAFIN Direktantagning inom FinSam-programmet -
UU DAHBY Direktantagning inom Hög ing Byggteknik -
UU DAHEL Direktantagning inom Hög ing Elektroteknik -
UU DAHHI Direktantagning inom Historikerprogrammet -
UU DAHK1 Direktantagning inom Kand prog kulturentreprenörskap -
UU DAHKE Direktantagning inom Hög ing Kemiteknik -
UU DAHKL Direktantagning inom Kand prog klassiska studier -
UU DAHKS Direktantagning inom Kand prog kultur- o samh analys -
UU DAHMA Direktantagning inom Hög ing Maskinteknik -
UU DAHRL Direktantagning inom Kand prog retorisk o litt komm -
UU DAHSE Direktantagning inom Kand prog kultur, samhälle, etnografi -
UU DAINF Direktantagning inom Civ ing Infoteknologi -
UU DAJUR Direktantagning inom Juristprogrammet -
UU DAKEK Direktantagning inom Kostekonomprogrammen -
UU DAKET Direktantagning inom Civ ing Kemiteknik -
UU DALÄR Direktantagning inom Lärarprogrammen -
UU DAMA Direktantagning inom masterprogram -
UU DAMBT Direktantagning inom Civ ing Mol biotekn -
UU DAMIV Direktantagning inom Civ ing Miljö o vatten -
UU DANVP Direktantagning inom Naturvetarprogrammen -
UU DAPAP Direktantagning inom PA-programmen -
UU DAPOL Direktantagning inom PolMag-/PolKand-programmen -
UU DAREL Direktantagning inom Religionsvetarprogrammen -
UU DASAM Direktantagning inom Samhällsvetarprogrammen -
UU DASPR Direktantagning inom Språkvetarprogrammet -
UU DASTS Direktantagning inom Civ ing STS -
UU DATFM Direktantagning inom Civ ing Tekn fy m materialvet -
UU DATFY Direktantagning inom Civ ing Teknisk fysik -
UU EA EFTERANMÄLNINGAR -
UU EBM Examen från biomedicinarprogrammet -
UU EFO Forskarutbildning -
UU EKE1 Kandidatexamen inkl VG på C-uppsats -
UU EKE2 Kandidatexamen, ej VG på C-uppsats -
UU EKE3 Kandidatexamen, ej VG på 90 hp, ej VG på uppsats -
UU EP Platsgaranti om kursen ges -
UU ERE Receptarieexamen -
UU EVE Viss examen/motsv -
UU FG Förtursgrupp -
UU HA Högskoleprov + arbetslivserfarenhet -
UU HP Högskoleprov -
UU HPAV Högskolepoäng, till utb på avancerad nivå Higher education credits
UU HPGR Högskolepoäng, till utb på grundnivå Higher education credits
UU KKE Vissa kurser, enhetligt meritvärde -
UU KKP Poäng utöver behörighetsgivande utb -
UU KKS Visst antal poäng, meritvärden i steg -
UU KPEM Kurs inom program - enhetligt meritvärde -
UU LT Lottning -
UU NS Nordiska sökande -
UU PBET Poäng inom Beteendevetenskapligt program -
UU PBIM Poäng inom Biomedicinarprogrammen -
UU PBIO Poäng inom Civ ing - Bioinformatik -
UU PDIE Poäng inom Dietistprogrammen -
UU PDSV Poäng inom DSV-programmen -
UU PDVP Poäng inom Datavetenskapligt program -
UU PEKO Poäng inom Ekonomprogrammen - temporär UG -
UU PEKT1 Poäng inom Ekonomprogrammen - termin 1 -
UU PEKT2 Poäng inom Ekonomprogrammen - termin 2 -
UU PEKT3 Poäng inom Ekonomprogrammen - termin 3 -
UU PEKT4 Poäng inom Ekonomprogrammen - termin 4 -
UU PEKT5 Poäng inom Ekonomprogrammen - termin 5 -
UU PEKT6 Poäng inom Ekonomprogrammen - termin 6 -
UU PEKT7 Poäng inom Ekonomprogrammen - termin 7 -
UU PEKT8 Poäng inom Ekonomprogrammen - termin 8 -
UU PEKTF Poäng inom ekonomprogrammet, termin med förtur -
UU PELT Poäng inom Civ ing - Elektroteknik -
UU PENS Poäng inom Civ ing - Energisystem -
UU PFIN Poäng inom FinSam-programmet -
UU PG Platsgaranti Guaranteed place