tumblr tracker
Lärcentrum Trollhättan - Studeravidare.se
bild på Lärcentrum Trollhättan

Utbildningar inom yrkeshögskolan bygger på en avslutad gymnasial utbildning och har ofta en stor del av utbildningen förlagd ute på företagen. Efter behov startas högskoleutbildningar främst på distans inom Lärcentrum Trollhättan.

Sammanhållna yrkesutbildningar

Yrkesvux är en extra satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Syftet med satsningen är att motverka brist på yrkesutbildade personer. Målet är också att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Högskoleutbildning i samarbete med Lärcentrum

Du som distansstuderar på högskola/universitet kan kostnadsfritt skriva in dig hos oss på Lärcentrum. Du kan då följa föreläsningar via telebild, hitta studiekamrater eller kanske skriva din tenta. Vi kommer också att erbjuda föreläsningar under året.

Vad är validering?

Du lär dig ständigt nya saker. Det kan vara i ditt arbete, på kurser och utbildningar och genom saker du gör på din fritid. Du kanske inte har papper på alla dessa erfarenheter. Genom en validering får du dina kunskaper bekräftade och dokumenterade. Det kan också ge dig möjligheten till att skaffa betyg för vidare studier och att göra dig mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

YH-utbildningar

Filmarbetare
400 YH-poäng
Vår närhet till filmbranschen
Filmarbetarutbildningen samarbetar med Film i Väst och med majoriteten av de svenska spelfilmsproducerande produktionsbolagen, teknikleverantörerna och utrustningsföretagen samt Filmhögskolan vid Göteborgs Universitet.
Vi för konstant dialog med frilans filmarbetare för att hålla oss uppdaterade om teknisk utveckling och medföljande kompetenskrav.

Service & underhåll på vindkraftsystem
200 YH-poäng
Utbildningen Service & underhåll på vindkraftsystem ger dig möjlighet att i framtiden arbeta med service, drift och underhåll i en ny och spännande internationell bransch som växer snabbt. Utbildningen skall ge dig möjligheter att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för arbetet som vindkrafts-tekniker.

Energibranschen är idag en av de snabbast växande arbetsmarknaderna, både i Sverige och ute i Europa. Det är framför allt Vindkraften som byggs ut och den tekniska utvecklingen är snabb. Arbetsplatserna är många och efterfrågan på teknisk kompetens är stor. I dag hämtar svenska vindkraftsbolag ibland tekniker utomlands för att klara av underhåll och drift av den växande vindkraftsparken.

Studentrabatter i Trollhättan

Här finns studentrabatter och erbjudanden för dig som studerar i Trollhättan.

Studentrabatt för ABC-Gruppen Studentrabatt för Apple Store Studentrabatt för SF Bio Studentrabatt för SJ Studentrabatt för Comviq studentrabatt

Karta och kontakt

Lärcentrum Trollhättan
  • Swedenborg Center Lasarettsvägen 9
    Tel: 0520-49 73 44 larcentrum@kub.trollhattan.se