ANNONS

Blue Peak Yrkeshögskola

Blue Peak Yrkeshögskola genomför kvalificerade yrkeshögskoleutbildningar på tre orter; Hallsberg, Järfälla och Sundsvall. Utbildningen sker främst inom vatten- och miljöteknik och biogasteknik. Vår miljöutbildning inom vatten- och miljöteknik bidrar till att underlätta vattnets kretslopp och därmed stärka VA-branschen. Vår utbildning inom biogasteknik bidrar till att underlätta energigasbranschens framtagning av förnybar energi, bioenergi och biobränslen.

Vatten- och miljöteknik, 400 YH-poäng

Bakgrunden är de studier som branschföreningen Svenskt Vatten AB genomfört om att VA-branschen står inför ett generationsskifte med ett stort behov av kompetenta medarbetare. De som utbildar sig inom Vatten- och Miljöteknik, går efter genomförda studier direkt in på en arbetsmarknad som söker folk med ljus och lykta. VA-branschens åldersstruktur har länge betraktats som en tickande bomb, vilket medför stora möjligheter till anställning för utbildat folk.

Vatten- och miljöteknik 400 YH-poäng (2 år på heltid) i Järfälla
Utbildningsstart: 1 september 2014
Sista anmälningsdag: 15 maj 2014.
Läs mer http://www.bluepeak.se/Vatten-och-miljoeteknik-400-YH-poaeng.htm

Vatten- och miljötekniker 400 YH-poäng (2 år på heltid) i Sundsvall
Utbildningsstart: 29 september 2014.
Sista anmälningsdag: 15 maj 2014.
Läs mer http://www.bluepeak.se/Vatten-och-miljoetekniker-400-YH-poaeng-Sundsvall.htm

Biogas-processteknik, deltid/distans, 100 YH-poäng

Intresset för biogasproduktion och dess användningsområden har idag blivit mycket konkret på alla plan. Drivkraften att bygga ut fler biogasanläggningar ligger i att biogastekniken medger en långsiktig och hållbar avfallshantering där behandlat material, som innehåller restprodukter från behandlat avfall kan återföras till jordbruksmarken.
Biogasen som framställs utgör förnybar energi och kan användas till värme, el eller fordonsdrift utan att bidra till växthuseffekten. Biogasen som framställs utgör förnybar energi och kan användas till värme, el eller fordonsdrift utan att bidra till växthuseffekten. Det stora problemet är att det saknas kompetens för att i större skala realisera och tillvarata dessa möjligheter. Förstudier som företaget Ecotalk gjort på uppdrag av Stiftelsen SKY och utbildningsföretaget BluePeak visar på ett stort behov de kommande åren.
Det finns en tydlig samstämmighet från alla större aktörer med anknytning till biogas att en yrkesutbildning med biogaskompetens för redan etablerade driftstekniker behövs i Sverige. Därför vänder utbildningen sig till Dig som önskar fortbilda Dig och erhålla en kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning för arbete inom den växande biogasbranschen.

Biogas-processteknik, 100 Yh-poäng (deltid 50 %, distans) i Hallsberg
Utbildningsstart: November 2014
Sista anmälningsdag: 30 september 2014.
Läs mer http://www.bluepeak.se/Biogastekniker-100-YH-poaeng-Hallsberg.htm

Biogas-processteknik, 100 Yh-poäng (deltid 50%, distans) i Sundsvall
Utbildningsstart: 22 september 2014
Sista anmälningsdag: 15 maj 2014.
Läs mer http://www.bluepeak.se/Biogastekniker-100-YH-poaeng-Sundsvall.htm

För mer information om utbildningar och anmälningsblankett www.bluepeak.se

Kontaktuppgifter
Gunnar Cornelius, 0707-858785
Elisabeth Hagberg 0582-12398, 0738-11 11 78

Blue Peak YH

Studentrabatter i Örebro

Här finns studentrabatter och erbjudanden för dig som studerar i Örebro.

Bild för ABC-Gruppen
Bild för Apple Store
Bild för SF Bio
Bild för SJ
Bild för Folkuniversitetet Örebro
Bild för Comviq studentrabatt
Bild för MyTrendyPhone.se

Karta och kontakt

Blue Peak Yrkeshögskola
  • Tel: 0582 – 123 98
    E-post: info@bluepeak.se
    Västra Storgatan 42
    694 30 Hallsberg