ANNONS
Logotyp för Försvarshögskolan

Försvarshögskolan

Försvarshögskolan har funnits i sin nuvarande form sedan 1997. Försvarshögskolans rötter går dock att spåra ända till Artilleriläroverket Marieberg i Stockholm som fanns redan på 1800-talet. Dagens Försvarshögskola utgör det senaste utvecklingssteget på en lång militär utbildningstradition.

Försvarshögskolans uppgift är att bidra till nationell och internationell säkerhet genom forskning och utbildning. Forskningen bedrivs inom delvis unika kunskapsområden och sprids därefter vidare till övriga samhället och även utanför Sveriges gränser.

Försvarshögskolan utbildar militära och civila ledare, nationellt och internationellt, vilket bidrar till att hantera dagens och morgondagens krissituationer och säkerhetsproblem.

Utbildningarna på Försvarshögskolan ges inte av någon annan högskola i Sverige, av det enkla skälet att kunskapen inte finns någon annanstans. Det är ingen slump att lärare och professorer från Försvarshögskolan ofta syns i media som experter i samhällsdebatten.

Den 1 januari 2008 inrättades Försvarshögskolan som statlig högskola. Det innebar att högskolan öppnar upp för fler - militära såväl som civila - att ta del av utbildningarna.

Om Försvarshögskolans forskning

En av Försvarshögskolans viktigaste grundpelare är att ha en egen bas av kunskap och kompetens. Forskningen vid Försvarshögskolan byggs upp som ett led i akademiseringsprocessen och för att skapa den vetenskapliga grund som utmärker akademisk utbildning.

Kriterierna för projekt vid skolan är att de ska bidra till undervisningens forskningsanknytning och att de ska vara inriktade på områden som inte är föremål för forskning vid andra högskolor och forskningsinstitutioner i Sverige.
Läs mer här!

Om kåren

Försvarshögskolans studentkår är en demokratiskt sammansatt ideell förening som representerar sina medlemmar vid Försvarshögskolan. Studentkåren är partipolitiskt och religiöst obunden och verkar för att utbildningsbetingelserna vid högskolan skall vara så gynnsamma som möjligt. Studentkårsmedlemmarna är indelade en civil sektion, en grundläggande militär sektion, en högre militär sektion och en doktorandsektion, vilket bestäms av vilka typer av studier som bedrivs av medlemmarna vid högskolan.
Läs mer här!

Läs mer om följande utbildningar som ges vid lärosätet

Studentrabatter i Stockholm

Här finns studentrabatter och erbjudanden för dig som studerar i Stockholm.

Bild för ABC-Gruppen
Bild för Apple Store
Bild för SF Bio
Bild för SJ
Bild för Apoteksgruppen
Bild för Comviq studentrabatt
Bild för Apoteket Nova
Bild för MyTrendyPhone.se
Bild för A-Dental

Karta och kontakt

Försvarshögskolan
  • Drottning Kristinas väg 37
    Stockholm
    Telefon: 08-553 425 00
    registrator@fhs.se