ANNONS
Logotyp för Örebro missionsskola

Örebro missionsskola

Du som genomgår teologisk yrkesutbildning vid Örebro missionsskola kommer troligtvis att vara en del av ledarskapet i den kristna församlingen under lång tid framåt. Hur kommer den framtiden att se ut? På vilket sätt kan utbildningen förbereda för det som väntar?

Det framtidsscenario för vilket detta studieprogram har utarbetats kännetecknas av ökad rörlighet bland studenterna, krav på valfrihet och påbyggnadsbarhet för andra utbildningar. Framtidens samhälle blir allt mer pluralistiskt både i kulturell och i religiös mening. Detta innebär stora förändringar för den kristna församlingens sätt att se på sig själv. Hennes legitimitet och uppgift är inte längre självklart given som en del av en dominerande kristen tradition. De sociala och ekonomiska omställningarna i västerlandet medför också nya utmaningar för kyrkan i form av diakoni och profetiskt handlande till förmån för de svaga och nedtystade.

Framtiden ställer krav på den teologiska utbildningen

En sådan framtid ställer krav på den teologiska utbildningen både ifråga om teologisk reflektion och bearbetning av församlingens praxis. En teologisk utbildning kan därför inte heller vara färdigkonstruerad en gång för alla, och mindre förändringar av studieordningen sker kontinuerligt. Det måste också, utifrån tanken på livslångt lärande, finnas möjligheter att återkomma för vidareutbildning och fördjupad reflektion. Allt kan inte läras under grundutbildningstiden.

Förhoppningen är att denna utbildning på ett relevant sätt skall svara mot samtida och framtida krav och utmaningar.

Studentrabatter i Örebro

Här finns studentrabatter och erbjudanden för dig som studerar i Örebro.

Bild för ABC-Gruppen
Bild för Apple Store
Bild för SF Bio
Bild för SJ
Bild för Folkuniversitetet Örebro
Bild för Comviq studentrabatt
Bild för MyTrendyPhone.se

Karta och kontakt

Örebro missionsskola
  • Örebro Missionsskola
    Box 1623
    701 16 Örebro