ANNONS
Logotyp för Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola

Högskolans uttalade omvårdnadsprofil i kombination med hög kompetens inom medicinsk vetenskap, beteendevetenskap, folkhälsa och ledarskapsutbildning skapar goda förutsättningar att erbjuda stimulerande utbildning av hög klass och god kvalitét.

Att bidra till en dynamisk utveckling inom omvårdnad/vårdvetenskap är ett övergripande mål för Sophiahemmet Högskola.

Högskolan har cirka 400 heltidsstuderande studenter i det treåriga sjuksköterskeprogrammet och ca 1300 studenter totalt.

Sophiahemmet Högskola samverkar med andra lärosäten och det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt och har som mål att vidareutveckla nationella och internationella kontakter för samarbete och kunskapsutbyte kring människors hälsa.

Högskolans värdegrund

Verksamheten vid Sophiahemmet Högskola vilar på en humanistisk värdegrund som utgår ifrån att alla människor har samma värde oavsett ålder, kön, hudfärg, trosuppfattning, nationalitet, politisk åsikt, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, etnisk och kulturell tillhörighet eller social status. Människan ses som en integrerad helhet med fysiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella dimensioner. Denna människosyn har en övergripande ställning i relation till alla våra handlingar. Därför ska all verksamhet vid högskolan byggas på respekt för den enskilda människan och utövas med hänsyn till vars och ens behov.

Forskning vid högskolan

Vid Sophiahemmet Högskola bedrivs forskning med vårdfokus. Huvudområdet är omvårdnadsvetenskap. Forskningen bedrivs även inom medicinsk vetenskap och beteendevetenskap samt pedagogik. Ett 35-tal disputerade och doktorander är verksamma inom dessa områden och samverkar nationellt och internationellt i olika forskningsnätverk. Samtliga doktorander har huvud- och/eller bihandledare vid Sophiahemmet Högskola och forskarutbildningen finansieras helt eller delvis av högskolan. Högskolan saknar egen examensrätt på forskarnivå. Doktoranderna är därför registrerade vid andra lärosäten med examensrätt för doktorsgrad.

Centralt läge

Högskolan ligger i campusområde Valhallavägen centralt belägen i Stockholm. I augusti 2007 invigdes högskolans nya, toppmoderna undervisningslokaler. Högskolan har också ett modernt bibliotek med cirka 18 000 titlar på svenska och engelska, främst inom omvårdnadsvetenskap och forskningsmetodik. Inom ramen för biblioteksverksamheten ligger också utbildning i informationssökning. Närmaste grannar är bl a Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) och Stockholms Stadion. Kommunikationerna är goda, såväl tunnelbana, bussar som Roslagsbanan kan användas för bekväm transport till och från Tekniska högskolan/Östra station. Den verksamhetsförlagda utbildningen är till största delen förlagd till Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus.

Läs mer om följande utbildningar som ges vid lärosätet

Studentrabatter i Stockholm

Här finns studentrabatter och erbjudanden för dig som studerar i Stockholm.

Bild för ABC-Gruppen
Bild för Apple Store
Bild för SF Bio
Bild för SJ
Bild för Apoteksgruppen
Bild för Comviq studentrabatt
Bild för Apoteket Nova
Bild för MyTrendyPhone.se
Bild för A-Dental

Karta och kontakt

Sophiahemmet Högskola
  • Lindstedtsvägen 8
    Solhemmet, ingång D
    Växel 08-406 20 00
    info@sophiahemmethogskola.se