ANNONS
Logotyp för Stockholms universitet

Stockholms universitet

Universitetet i huvudstaden - utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora,  juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

På väg mot framtiden

Stockholms universitet har ett brett utbildningsprogram och en mängd fristående kurser inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Ett bevis på utbildningarnas kvalitet är att Stockholms universitet ligger i topp vid nationella utvärderingar. Undervisningen vilar på vetenskaplig grund och gör att studenterna utvecklar sin självständighet och förmåga till kritisk granskning. Kursplaner och betygskriterier följer europeiska samarbeten för att studierna vid Stockholms universitet ska vara jämförbara och meriterande över hela Europa.
Regelbundna möten med professorer och forskare ger inblick i aktuella frågeställningar och de senaste forskningsresultaten. Kontakt mellan studenter och framtida arbetsgivare etableras genom arbetsmarknadsdagar och examensarbeten för externa uppdragsgivare.
De studenter som läser sin utbildning här lämnar Stockholms universitet välutbildade och väl förberedda för arbetslivet.

Studera utomlands som utbytesstudent!

Som student vid Stockholms universitet har du möjlighet att studera en eller två terminer utomlands. Det är ett fantastiskt tillfälle att prova på en ny akademisk miljö och öka din förståelse för andra länders kultur, språk och samhälle. Stockholms universitet ingår i fera internationella nätverk och har utbytesavtal med drygt 400 universitet runt om i världen.
Läs mer här.

Studentstaden Stockholm

Vi hoppas naturligtvis att du snart ska bli en del av den dynamiskautbildningsmiljön vid Stockholms universitet och känna dig hemma på universitetsområdet. Men studentlivet består inte bara av före läsningar och pluggande. Tiden på Stockholms universitet kommer att ge dig mycket även på andra sätt - inte minst socialt, du kommer att träffa många människor och skaffa dig vänner för livet under de här åren.

Stockholm är Sveriges största studentstad

I Stockholm fnns 80 000 studenter som läser vid stadens universitet och högskolor. Därför fnns det också många studentkårer som ordnar aktiviteter för dig som vill engagera dig i studentlivet och lära känna nya människor. Men Stockholm är också Sveriges samhälls- och kulturcentrum och här har du nära till föredrag, museer,konserter, restauranger, dansställen och ett fantastisktidrotts- och föreningsliv. Det ger dig som student mycket att välja på och ett utbud som är svårt att hitta i andra svenska städer.

Kårlivet

När du läser vid Stockholms universitet kan du bli medlem i Stockholms universitets studentkår (SUS) och får då tillgång till alla kåraktiviteter. Men det går oftast bra att komma in på andra student kårers evenemang också. Antingen som med följare till en annan student eller genom att betala ett lite högre pris.

Institutioner inom respektive fakultet

Vid Stockholms universitet finns fyra fakulteter med drygt 70 institutioner, institut och centra inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Dessutom finns ett antal centra och institut med egen styrelse, men som organisatoriskt hör till en institution.

Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakulteten består av 21 institutioner och centra. De ger utbildning och bedriver forskning i sammanlagt omkring 50 olika ämnen.
Läs mer här!

Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten består av en institution, tre institut och ett centra.
Läs mer här!

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet består av fyra sektioner, med sammanlagt 22 institutioner och två centra/institut. Fakulteten har också verksamhet på tre fältstationer fördelade över landet.
Läs mer här!

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten har 16 institutioner som bedriver grundutbildning, forskarutbildning och forskning samt 9 forskningsinstitut.
Läs mer här!

Läs mer om följande utbildningar som ges vid lärosätet

Studentrabatter i Stockholm

Här finns studentrabatter och erbjudanden för dig som studerar i Stockholm.

Bild för ABC-Gruppen
Bild för Apple Store
Bild för SF Bio
Bild för SJ
Bild för Apoteksgruppen
Bild för Comviq studentrabatt
Bild för Apoteket Nova
Bild för MyTrendyPhone.se
Bild för A-Dental

Presentationsfilm

Karta och kontakt

Stockholms universitet
  • Universitetsvägen 10
    114 18 Stockholm