ANNONS

Yrkeshögskolan i Mölnlycke

YrkesHögskolan i Mölnlycke består av tre akademier; MölnlyckeAkademien, FörsäljningsAkademien och RiskHanteringsAkademien. Vi har bedrivit kvalificerade yrkesutbildningar sedan 1998, men flyttade in i vårt nya, snygga hus 2004. Namnet YrkesHögskolan i Mölnlycke är nytt från 2009.

Utbildning i trivsam miljö, med mycket kompetenta lärare

När du väljer att satsa ett till två år på en utbildning kan det vara skönt att veta att du kommer att tillbringa en stor del av din tid i fräscha och funktionella lokaler samt att undervisningen leds av erfarna och erkänt skickliga lärare.

Våra utbildningslokaler invigdes hösten 2003 och är specialanpassade för sitt ändamål. De ligger strategiskt väl belägna i Mölnlycke centrum, nära bussterminal och tågstation. Restiden till och från Göteborg är bara ca 15 minuter. Yrkeshögskolan i Mölnlycke är en icke-vinstdrivande utbildningsorganisation som bland annat samarbetar med Handelshögskolan och flera andra fakulteter inom Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Studium i Göteborg (Lindholmen Science Park) samt myndigheter och näringslivet i Göteborgsregionen. Huvudman är Härryda kommun, och vi följer det regelverk som fastställts av Myndigheten för yrkeshögskolan (www.yhmyndigheten.se), på uppdrag av Utbildningsdepartementet.

YHiM - Först till jobbet!

Många är de som använt Yrkeshögskolan i Mölnlycke som språngbräda i sin karriär. Fler och fler vill göra likadant. Vi är självklart glada. Men inte förvånade. Hårt arbete lönar sig. Både för oss och våra studenter. Våra utbildningar är noggrant utvalda och minutiöst planerade. Vi har satt en stolthet i att ha en ambitionsnivå som är lite högre. Det gäller allt.

En av många fördelar med YHiM är att vi har en så stor andel lärarledda lektioner. Ungefär 80 % av all schemalagd tid leds av erfarna och skickliga lärare, de allra flesta med direkt koppling till näringslivet. Det säkerställer att du får kunskaper som är verklighetsförankrade och applicerbara i ett arbete från första dag. En annan styrka som vi är stolta över är den stora andelen LIA (Lärande i Arbete) som ingår i utbildningen. Så mycket som en tredjedel av merparten av våra utbildningar består av LIA, vilket väsentligt ökar dina chanser att få ett bra jobb. En tredje fördel med YHiM är våra nära samarbeten med såväl företag som högskolor och universitet, ännu en viktig aspekt för att vara först till jobbet!

YH Mölnlycke

MölnlyckeAkademien
Gemensamt för samtliga utbildningar här är att marknaden har ett stort behov av ytterligare kompetens. Logistik, administration och uppdrag knutna till flygplatser hör till utbudet. Kvalitén på innehållet är hög och det handlar uteslutande om yrkeshögskoleutbildningar. Förutsättningarna för att få arbete efter avklarad examen är mycket goda.

Utbildingar
Hållbarhetssamordnare
Kvalitets- och processutvecklare Life Science
Löne- och ekonomiadministratör
Löne- och ekonomikonsult
Lönespecialist

FörsäljningsAkademien
Försäljning, men även marknadsföring, är självklart fokus här. Redan på 90-talet startade vi den första KY-utbildningen i Sverige inom området. Idag utgör motsvarande YH-utbildning stommen i det som är Försäljningsakademien. Fortfarande anses utbildningen också på många sätt unik. Du får kunskaper som ger dig spetskompetenser i en föränderlig värld. Samtidigt får du en bredd som gör dig attraktiv i många olika branscher, där dina kompetenser är mycket efterfrågade.

Utbildingar
Säljare- och marknadsförare B2B
Teknisk försäljning


RiskHanteringsakademien
Säkerhetsbranschen är i ständig tillväxt och behovet av kompetent personal följer samma utvecklingskurva. I samarbete med flera av landets ledande säkerhetsorganisationer erbjuder vi här högkvalitativa utbildningar med mycket hög anställningsfaktor efter examen. Något som bevisas av att platsannonser med jämna mellanrum premierar en examen på Riskhanteringsakademien!

Utbildingar
Fortbildning: Moderna tidseffektiva riskanalyser
Säkerhetssamordnare
Högskoleutbildning för dig som arbetar med säkerhet
Säkerhetssamordnare för anställda inom Försvarsmakten

Studentrabatter i Göteborg

Här finns studentrabatter och erbjudanden för dig som studerar i Göteborg.

Bild för ABC-Gruppen
Bild för Apple Store
Bild för SF Bio
Bild för SJ
Bild för Motionsdans i Borås
Bild för Comviq studentrabatt
Bild för MyTrendyPhone.se
Bild för Elixia

Karta och kontakt

Yrkeshögskolan i Mölnlycke
  • 435 80 Mölnlycke
    Tel 031-724 66 04
    E-post: info@yhim.se