ANNONS

Yrkeshögskolan i Strömsund

I Strömsunds kommun finns en YH-utbildning till Vindkrafttekniker. Det är en tvåårig eftergymnasial utbildning där du behöver grundläggande behörighet från gymnasiet för att kunna söka till utbildningen. Du kommer också att behöva läkarintyg för arbete på hög höjd i samband med skolstarten.

Vindkrafttekniker - Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning

400 YH-poäng

 • Utbildningen ger dig kunskaper för olika arbetsuppgifter som förekommer i samband med projektering, uppförande och drift, service och underhåll av vindkraftverk.
 • Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i vindkraftteknik och skötsel av anläggningar.
 • Utbildningen ger dig erfarenhet av arbete på hög höjd och i trånga utrymmen.
 • Utbildningen lägger stor vikt vid säkerhetsaspekterna.

Utbildningens kurser

 • Ellära och elkompetens, 30 YH-poäng
 • Växelström trefas, 15 YH-poäng
 • Elektronikkretsar, 20 YH-poäng
 • Arbetsmiljö och säkerhet, 40 YH-poäng
 • Styr-, mät- och reglerteknik, 25 YH-poäng
 • Motor, generator och transformator, 10 YH-poäng
 • Hydraulik och mekanik, 15 YH-poäng
 • Kontrollanläggningar, 10 YH-poäng
 • Underhållsteknik, 15 YH-poäng
 • Engelska, 10 YH-poäng
 • Ledarskap och teamarbete, 15 YH-poäng
 • Administration-IT,  15 YH-poäng
 • LIA - Lärande i arbetet, 105 YH-poäng
 • Tillförlitlighetsanalys, 15 YH-poäng
 • Vindkraft grundkurs, 15 YH-poäng
 • Vindkraft Teknik 15, YH-poäng
 • Vindkraft Energi 15, YH-poäng
 • Examensarbete 15, YH-poäng


Studierna bedrivs på heltid och första året till största delen i Strömsund. Högskolekurserna läses på distans.

LIA - Praktik

Cirka en fjärdedel av utbildningen, uppdelad på 3-4 perioder bedrivs ute hos olika bransch-företag, spridda över hela landet och även utomlands.

Efter fullgjord utbildning ska de studerande

 • Kunna arbeta på ett arbetsmiljö- och säkerhetsmedvetet sätt med framför allt elsäkerhet, höghöjdsarbete, heta arbeten, arbete i kyla och arbete i trånga utrymmen.
 • På ett säkert och miljömedvetet sätt kunna arbeta med service, drift och underhåll vid vindkraftanläggningar i Sverige såväl som utomlands.
 • Ha teknisk kunskap för att kunna delta i monterings- och justeringsarbeten, samt kunna åtgärda vanligt förekommande fel vid vindkraftanläggningar.
 • Kunna arbeta på ett vindkraftprojekteringskontor med enklare utrednings- och informationsuppgifter, samt med vanligt förekommande IT-administrativa sysslor.
 • Kunna arbeta med kontrollarbetsuppgifter även i annan elanläggning, t ex vattenkraftverk.


Ansök här!

Studentrabatter i Strömsund

Här finns studentrabatter och erbjudanden för dig som studerar i Strömsund.

Bild för ABC-Gruppen
Bild för Apple Store
Bild för SF Bio
Bild för SJ
Bild för Comviq studentrabatt
Bild för MyTrendyPhone.se

Karta och kontakt

Yrkeshögskolan i Strömsund
 • Myrgatan 4
  Strömsund