ANNONS

Sjuksköterskeutbildning

Bild för Sjuksköterskeutbildning
Utbildningen kan läsas vid: Linköpings universitet Lunds universitet Umeå universitet Uppsala universitet Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal Bräcke högskola Göteborgs universitet Högskolan Dalarna Högskolan i Borås Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Skövde Högskolan Kristianstad Högskolan Väst Jönköping University Karlstads universitet Karolinska Institutet Linnéuniversitetet Luleå tekniska universitet Malmö högskola Mittuniversitetet Mälardalens högskola Röda Korsets högskola Sophiahemmet Högskola Örebro universitet

Utbildningen till sjuksköterska leder till både en ämnesexamen på kandidatnivå inom omvårdnad och en yrkesexamen med legitimation.

Utbildningens längd

Sjuksköterskeutbildningen omfattar 180 poäng vilket är det samma som tre år.

Inriktningar & vidareutbildning

Efter avlagd sjuksköterskeexamen finns möjlighet till vidareutbildning inom olika specialistområden. Till exempel kan man specialisera sig på hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller bli barnmorska.

Arbeta som sjuksköterska

Sjuksköterskans uppgift är att observera, bedöma och göra omvårdnadsdiagnoser samt ge omvårdnadsordinationer. Man planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar vården. Sjuksköterskor administrerar läkemedel, utför behandlingar och informerar patienter och anhöriga.

Dessutom ingår utbildning av studenter och andra i vårdteamet. Det centrala i sjuksköterskan arbete är den fysiska mötet i vården. Sjuksköterskan lyssnar, skapar kontakt och samtalar på ett sätt så att patienten och närstående känner sig trygga.

IT och dess frammarsch kommer att göra vården mer gränslös och mindre låst till vårdcentraler och sjukhus. I framtiden kommer sjuksköterskan i större utsträckning kunna möta patienter i till exempel hemmiljö.Sjuksköterskans arbetsplats är idag inom kommuner, landsting, staten och privata verksamheter.

Man kan arbeta som specialistsjuksköterska med titlar som akutsjuksköterska, ambulanssjuksköterska, anestesisjuksköterska, barnsjuksköterska, geriatriksjuksköterska, operationsjuksköterska, psykiatrisjuksköterska och röntgensjuksköterska.

Löner för sjuksköterskor

  • Ingångslön medianlön: ca 21 300kr
  • Medianlön, 10års erfarenhet: ca 25 000kr

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Balanserad efterfrågan

Arbetslivskontakter

För att vara attraktiv på arbetsmarknaden efter dina studier är viktigt att tidigt etablera en kontakt med näringslivet. Nedanstående aktörer är intresserade av att komma i kontakt med dig angående examensarbete, praktik, sommarjobb, trainee eller internship.

Bild för Falck ambulans
Bild för Region Sörmland
Bild för Smedjebackens kommun
Bild för Unilabs

Här finns utbildningen