Webbplatsen

Om oss

Studeravidare.se är en portal gällande högre studier i Sverige. Webbplatsen är inriktad på högskolor, universitet, yrkeshögskolor och campusorter.

Information om utbildningar vid lärosäten

Vi visar program på grund- och avancerad nivå som är över 60 högskolepoäng för respektive högskola och universitet.

Kakor

Kakor (eller cookies) sparar information om besökaren och underlättar dennes besök. Ingen information ges ut till tredje part. Studeravidare.se reserverar sig för funktioner och framtida funktioner som kanske använder sig av cookies som samlar t.ex statistik. Men vi garanterar att information om enskilda användare aldrig lämnas ut till tredje part. Rättsliga ärenden är undantaget från garantin om utlämnande av information till tredje part. Du kan rensa cookies genom att välja det alternativet i din webbläsare. Du kan även ställa in din webbläsare till att neka cookies. Du kan ställa din webbläsare till att acceptera cookies från vissa sidor som du litar på men neka alla andra. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare du använder.

Upphovsrätt

Allt innehåll på studeravidare.se är upphovsrättsskyddat. Innehållet i webbplatsens databas skyddas enligt upphovsrättslagen. Skyddet innebär att det är förbjudet att kopiera delar av databasen/webbplatsen och göra det tillgängligt för allmänheten på ett eller annat sätt. Otillåten användning kommer att medföra ersättningsskyldighet och/eller rättsliga påföljder.

Disclaimer / ansvarsbegränsning

Uppgifter på denna hemsida är sammanställd av Studeravidare AB (”Studeravidare.se”) och avsedd att användas som upplysning om förhållanden på olika lärosäten på olika orter. Denna hemsida är inte avsedd att utgör råd eller inverkar på Era beslut eller åtgärder. Studeravidare inhämtar uppgifterna på denna hemsida från externa källor som till exempel skolor, myndigheter och andra parter och vi gör ingen självständig kontroll av uppgifterna. Studeravidare ansvarar inte för eventuella fel eller brister i uppgifterna på denna hemsida eller andra hemsidor som länkas till denna hemsida. Ni uppmanas att göra egen kontroll innan Ni vidtar åtgärder i förlitan på uppgifterna. Annonser på eller länkar från vår hemsida till andra sidor innebär inte att Studeravidare rekommenderar att ni använder de marknadsförda produkterna eller tjänsterna.